Nieuws

 1. 6 februari 2023

  De Rentmeester NVR: ook voor al uw complexe taxaties

  Wie wat te (ver)kopen of taxeren heeft in het landelijk gebied, weet de weg naar de rentmeester vaak te vinden. Ook als het om specifiek landelijk of agrarisch vastgoed gaat, zoals een stal, een slachthuis, een kerkgebouw of een fabriek, zijn Rentmeesters NVR de juiste partners. Sommige rentmeesters specialiseren zich namelijk juist in complexe taxaties. Vaak zijn die zo specialistisch en divers dat niet één rentmeester-taxateur maar een heel team van taxateurs de klus klaart.

  Lees meer

 2. 30 januari 2023

  Rentmeesters NVR denken graag mee in herziening pachtstelsel

  Afgelopen vrijdag hebben we met interesse de kamerbrief van Minister Adema gelezen inzake de herziening van het pachtstelsel. We zijn verheugd dat er breed draagvlak onder veldpartijen is voor aanpassingen in de wetgeving. Want Rentmeesters NVR merken dagelijks de beperkingen van het huidige stelsel.

  Lees meer

 3. 19 januari 2023

  Rentmeesters waarschuwen al geruime tijd voor de risico's van versnipperd grondeigendom

  Afgelopen week had RTL Nieuws een uitgebreid reportage met en over een gedupeerde van dubieuze grondhandel. Het stukje grond dat hij kocht, bleek niet de voorgespiegelde winst op te leveren, het was juist waardeloos geworden. Ondanks dat de afgelopen jaren door meerdere partijen en organisaties voor gewaarschuwd is, bestaan deze praktijken nog steeds. 

  Lees meer

 4. 12 januari 2023

  Van rentmeester op zee naar rentmeester op het land

  Geen enkele rentmeester volgt hetzelfde pad. Elke rentmeester put uit zijn eigen unieke ervaringen, bijzondere inzichten en achtergrond. Neem Hidde van Kersen, rentmeester in opleiding en adjunct-directeur van Landgoed Mariënwaerdt, die zich niet zo lang geleden nog inzette als rentmeester van de zee.

  Lees meer

 5. 7 november 2022

  "We hebben Rentmeesters gewoon nodig vanwege hun creatieve oplossingen"

  “Het vak van rentmeester verandert, rentmeesters staan veel meer midden in de maatschappij. Dat zien we ook bij Staatsbosbeheer.”

  Lees meer

 6. 6 oktober 2022

  De NVR feliciteert mevrouw H. van Dongen en de heer J. Osinga met hun benoemingen

  1 oktober jongstleden zijn Hellen van Dongen en Johan Osinga officieel gestart in hun nieuwe functies binnen het ministerie van LNV. De NVR heeft een uitgebreide felicitatie en introductie gestuurd.

  Lees meer

 7. 3 oktober 2022

  Balanceren in de Krimpenerwaard

  In het historisch veenweidelandschap van de Krimpenerwaard, midden in het Groene Hart, moet 2.250 hectare nieuwe natuur komen, als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Grond die van oudsher beheerd wordt door melkveehouders. De provincie Zuid-Holland zet het liefste in op zelfrealisatie, waarbij boeren natuur beheren op hun grond. Dat vraagt van rentmeesters dat ze heel precies het evenwicht bewaren tussen zakelijkheid en inleven, in een complexer wordende werkelijkheid.

  Lees meer

 8. 29 september 2022

  NVR nu ook op Twitter

  Sinds 27 september is de NVR ook op Twitter te vinden.

  Lees meer

 9. 12 september 2022

  Belangrijk bericht van het bestuur en de directeur NVR

  Het bestuur vraagt aandacht voor het volgende bericht van onze directeur NVR Andreas Dijkhuis:

  Lees meer

 10. 27 juni 2022

  Rentmeester heeft toegevoegde waarde in een gebiedsproces

  Rentmeesters hebben een toegevoegde waarde in een gebiedsproces!

  Lees meer

Sluiten