Wat is de NVR?

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Lees meer over de NVR

Wat is een Rentmeester NVR?

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, taxaties, onteigening of planschades, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gericht op de lange termijn en op continuïteit.

Zoek een Rentmeester NVR

Actueel

12 september 2016
18 augustus 2016
Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergrootglas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het OIM grijpt deze kans om een aantal essentiële transities in de fysieke leefomgeving te versnellen. Welke krachtige adviezen geeft u het nieuwe kabinet mee? Kom naar de OIM werkconferentie en laat uw stem horen. Meer info op de site van het Overleg Infrastructuur en Milieu en bij Andreas Dijkhuis, adijkhuis@rentmeesterNVR.nl.
Meer nieuws

Publicaties

14 juni 2016

Themapublicatie Transformatie

17 juni 2015

Themapublicatie Grond, Geld, Gemeente 

Aanvragen publicaties

Rentmeesters werken bij:

De Lorijn
Korevaar
Rent mr
Witte
Verhagen
GZDC
Klement
Geldersch Landschap & Kasteelen
Arvalis
Berghstaete Vastgoed
vdh rentmeesters
Op de Akker
Kuijpers vastgoed
Sight
Aelmans
Kromhof Pullen
Natuurmonumenten
Noorderstaete
Antea
Wijmenga
Plomp
Rijk
Kendes
Crijns rentmeesters
Koning Witzier
Hoogstate
Van Oppen
Bakker
Gloudemans
Eelerwoude
Meander
Overwater
Sligman
Hack
Van der Slikke
vaneysinga-oostra
VLNN
ZLTO
Arcadis
Schrale rentmeesters
De Bakker
Staatsbosbeheer
Zeeuwslandschap
Kapteijn
Breeschoten en Vernooij
Saltus Beheer