Wat is de NVR?

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Lees meer over de NVR

Wat is een Rentmeester NVR?

Rentmeesters NVR zijn eigentijdse, gedegen vastgoedprofessionals die werken in de stad, in het landelijk gebied en aan de infrastructuur. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, beheer, taxaties, onteigening of planschades, is de inzet van de Rentmeester NVR als gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn probleemoplossers met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, beheren, taxeren, organiseren en coördineren. Rentmeesters NVR werken voor particulieren, overheden, terreinbeheerders en bedrijven. 

Zoek een Rentmeester NVR

Actueel

Themamiddag Duurzame landbouw Themamiddag Duurzame landbouw

De landbouw verandert, ook in Noord-Nederland. Duurzaam gebruik van de bodem is steeds vaker het uitgangspunt van agrariërs en andere grondgebruikers en -bezitters. Wat betekent de transitie naar duurzame landbouw voor de regio Noord-Nederland? Voor het bezit en beheer van grond, gebiedsopgaven en voor de rol van de rentmeester NVR en zijn partners?

Kom ook naar de themamiddag van NVR Kring Noord op woensdag 27 februari. De middag is bedoeld voor rentmeesters én hun netwerk. Wij nodigen u van harte uit om iemand uit uw netwerk mee te nemen.

Energietransitie: met urgentie kansen zoeken Energietransitie: met urgentie kansen zoeken

Een volle zaal en een sterk programma. Afgelopen maandag 21 januari stond op de bijeenkomst van Kring Zuid ism BPG, ZPG en LPG energietransitie centraal. Een opgave met grote gevolgen voor landschap en grondeigendom. Hoe kijken provincie, wethouders, waterschappen, staatsbosbeheer, grondbezitters en rentmeesters naar het gebruik van grond voor duurzame energie? Eerst een visie of zo snel mogelijk aan de slag? Zon of wind? Opwekking op natuurgrond of is dat uit den boze?

Lees verder

Publicaties