1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Aanbesteding taxateurs

Er is de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding ‘Taxateurs grondverwerving en Taxateurs nadeelcompensatie’ van de Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Lees verder

NVR Logo Brainstorm Circulaire Delta

Brainstorm Circulaire Delta

De eerste brainstorm met de denktank, bestaande uit Janny Gerritsen, Ronald Kramer, Hero Havenga de Poel, Reinoud Haaijer, Andreas Dijkhuis, Corry Klunder en Anita de Moed gaf een eerste antwoord op de vraag naar de rol van de Rentmeester NVR in de circulaire economie.

Lees verder

NVR Logo Perspectief voor kringlooplandbouw

Perspectief voor kringlooplandbouw

Er zijn hoopvolle perspectieven voor de landbouw. Kringloop- en natuurinclusieve landbouw kunnen zorgen voor een redelijk inkomen voor de boer en meer biodiversiteit. Dat bleek tijdens een masterclass die de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters samen met het Nationaal Groenfonds organiseerde op 26 februari in het Drentse Bunne. Wel zijn daar een omslag in denken en andere financieringsmodellen voor nodig.

Lees verder