Over Kringbijeenkomst Zuid

Activiteiten

Kringbijeenkomst Zuid

Beste leden van Kring Zuid, 

Op 11 mei 2023 vindt de volgende vergadering van Kring Zuid plaats. 

Graag ontvangen wij u bij ontmoetingscentrum Voor Anker op Landgoed Wellenseind. Het thema van de vergadering is "visies op duurzaam bodembeheer". Verschillende sprekers geven u inzicht in de visies van onder andere de wetenschap, de voedingsindustrie en de overheid als het gaat om duurzaam bodembeheer. In de bijlage bij deze e-mail treft u de agenda voor de vergadering. 

Gegevens locatie
Ontmoetingscentrum Voor Anker (Landgoed Wellenseind)
Dunsedijk 3A
5094 BA  Lage Mierde

Programma
13:00 - 13:30 inloop
13:30 - 17:00 vergadering
17.00 -18:00 borrel 

Sprekers

  • Na het algemene deel van de vergadering, zal Mary Fiers (directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant en oprichter van de website www.duurzamegronduitgifte.nl) een inleiding geven over de ervaringen met duurzame gronduitgifte in Noord-Brabant en zij zal vanuit dat perspectief haar visie geven op de komende periode.
  • Vervolgens zal Cees Oele (projectmanager bij Delphy) met ons zijn ervaringen delen rondom het project Leve(n)de bodem Brabant. Wat zijn de bevindingen vanuit dit project, is omschakelen naar een biologische en duurzame landbouw mogelijk, wat is ervoor nodig en hoe kijkt de sector zelf tegen deze zaken aan?
  • Daarna volgt Gerard Teuling (Sector Manager Agrifood bij MVO Nederland), hij vertelt ons over de doelstelling van Collectief Boeren. Natuurlijk! en Collectief Natuurlijk Eten & Drinken, namelijk om van natuurlijke landbouw het nieuwe normaal te maken. Hoe pakt men dat aan? Welke uitdagingen komt men tegen? En waar liggen kansen voor samenwerking?
  • Ruud Hendriks (practor Kringlooplandbouw) sluit af. Verschraling van landbouwgronden ligt op de loer. Een volledige biologische én kringlooplandbouw is in de komende jaren niet haalbaar. Om de bodem gezond te houden zullen er principiële keuzes gemaakt moeten worden om voorop te blijven lopen in de landbouwtransitie. Ruud neemt ons daar verder in mee.

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met donderdag 4 mei 2023.   

Verslag kringvergadering 23 januari 2023
Op 23 januari 2023 heeft de laatste kringvergadering plaatsgevonden. Het verslag is te raadplegen via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl

Wij zien u graag op 11 mei.

Vriendelijke groet,

Bestuur Kring Zuid

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten