1. Over Rentmeesters NVR
  2. Het werk van de Rentmeester NVR

Het werk van de Rentmeester NVR

Rentmeesters NVR zijn vindingrijke managers van de leefomgeving. Kort gezegd houden zij zich bezig met de zakelijke en juridische aspecten van grond en alles wat daarop staat. In de praktijk betekent dit dat een rentmeester NVR betrokken is bij uiteenlopende projecten, zoals de aanleg van zonnevelden, transformatie van stedelijk vastgoed, het vaststellen van planschades, onteigeningen of de instandhouding van een monumentaal landgoed. Je komt rentmeesters tegen bij rentmeesterskantoren, overheden, natuurorganisaties, vermogensbeheerders, adviesbureaus, of als zzp’er.

> Rentmeesters NVR volgen de regels uit hun Gedragscode

> Ook volgen ze deze Algemene Voorwaarden

> Meer over het keurmerk 'Rentmeester NVR' en de vereisten

 

Expertises

Elke Rentmeester NVR is gespecialiseerd in één of meer van de volgende expertisegebieden:

  • Beheer van grond en/of gebouwen
  • Taxatie
  • Advisering bij aan- en verkoop
  • Pacht en erfpacht
  • Planschade en nadeelcompensatie
  • Onteigening
  • Juridische advisering
  • Strategisch Omgevingsmanagement

 

> Voorbeelden van het werk van de Rentmeester NVR: bekijk en lees de interviews.

> Heb je een Rentmeester NVR nodig? Gebruik dan onze zoekfunctie.