Het werk van de Rentmeester NVR

Rentmeesters zijn managers van de leefomgeving, met oog voor alle betrokkenen, in de stad en in het landelijk gebied. Zij werken als vastgoedprofessionals die zich bezig houden met de zakelijke en juridische aspecten van grond zelf, alles wat daarin ligt en alles wat daarop staat.

Een Rentmeester NVR is een beëdigd rentmeester die voldoet aan het kwaliteitskeurmerk NVR en toegang heeft tot het uitgebreide NVR-netwerk. Dit maakt de Rentmeester NVR een eigentijdse vindingrijke manager van de duurzame leefomgeving die bewezen voldoet aan hoge kennis-, ervarings- en gedragseisen.

> Rentmeesters NVR volgen de regels uit hun Gedragscode

> Ook volgen ze deze Algemene Voorwaarden

> Meer over het keurmerk 'Rentmeester NVR' en de vereisten

> Meer weten wat een rentmeester doet? Bekijk hier de filmpjes

Expertises

Elke Rentmeester NVR is gespecialiseerd in één of meer van de volgende expertisegebieden:

  • Beheer van grond en/of gebouwen
  • Taxatie
  • Advisering bij aan- en verkoop
  • Pacht en erfpacht
  • Planschade en nadeelcompensatie
  • Onteigening
  • Grondbeleid en grondexploitatie
  • Juridische advisering
  • Strategisch Omgevingsmanagement

> Voorbeelden van het werk van de Rentmeester NVR: bekijk en lees de interviews.

> Heb je een Rentmeester NVR nodig? Gebruik dan onze zoekfunctie. 

thumb_gvvtsfud.png  thumb_ooyjh42l.jpg thumb_daxeum02.jpg  thumb_bvidd03n.jpg

Sluiten