Keurmerk NVR

Van rentmeester naar Rentmeester NVR

Als een opdrachtgever zijn opdracht geeft aan een Rentmeester NVR, weet hij zeker dat zijn belangen optimaal worden behartigd. Want de toevoeging NVR is een keurmerk dat staat voor kwaliteit en integriteit. Om die kwaliteit te garanderen hanteert de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) strenge toelatingseisen in kennis en ervaring.  Na toelating en beëdiging mag een rentmeester de titel Rentmeester NVR voeren. Onze leden committeren zich hiermee aan onze Permanente Educatie en de Gedragscode.

 

Deskundig door kennis en ervaring 

Een Rentmeester NVR heeft minimaal een hbo-diploma. Bij toelating moet zij inhoudelijk voldoen aan 75% van de Kennisvereisten NVR. Daarnaast zal de Rentmeester NVR (al bij toelating) ten minste 50% van hun werkweek moeten besteden aan rentmeesterswerkzaamheden, met een minimum van 16 uur per week.

Een Rentmeester NVR heeft altijd kennis van de meest actuele ontwikkelingen door Permanente Educatie.

> Download hier de uitgebreide Kennisvereisten NVR

> Lees meer over Permanante Educatie bij de NVR

 

Integer

De Gedragscode is een onmisbaar onderdeel van het NVR-keurmerk. In de Gedragscode staan regels waarop de leden kunnen worden aangesproken. Kort samengevat betekent het dat Rentmeesters NVR hun werkzaamheden te goeder trouw verrichten. Zij handelen zorgvuldig en integer. Het belang van de opdrachtgever staat altijd centraal, waarbij elke vorm van belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.

Rentmeesters NVR werken, naast de gedragscode, ook volgens de algemene voorwaarden van de Regeling van Rentmeesters 2020. Daarnaast houden de leden van de NVR zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

> Download hier de Gedragscode

> Download hier de Regeling van Rentmeesters 2020

 

Klachten

Ondanks onze strenge kwaliteitseisen en de Gedragscode is het toch mogelijk dat er klachten ontstaan over het functioneren van een Rentmeester NVR. Het kan gaan over een conflict tussen een opdrachtgever en een Rentmeester NVR, maar ook tussen Rentmeesters NVR onderling. In alle gevallen kun je terecht bij de Stichting Rentmeesterskamer.

De Rentmeesterskameris een onafhankelijk instituut, opgericht door de Federatie Particulier Grondbezit en de NVR. De Rentmeesterskamer houdt toezicht op het functioneren van de Rentmeesters NVR en behandelt klachten over de beroepsuitoefening door de leden. Bezoek de website van de Rentmeesterskamer  voor meer informatie over de klachtenprocedure.

> Download hier het Reglement Tuchtrechtspraak

> Download hier de Statuten Stichting Rentmeesterskamer

> Mail direct met de Rentmeesterskamer

 

Bovenstaande onderdelen van het keurmerk NVR verzekeren je van een vindingrijke vastgoedprofessional die deskundig en betrouwbaar is.  

> Heb je een Rentmeester NVR nodig? Gebruik dan onze zoekfunctie

Sluiten