Actuele vraagstukken

De huidige tijd stelt ons voor uitdagingen die grote impact hebben op onze leefomgeving. Denk aan landbouwinnovaties, klimaatsverandering en de voortdurende verstedelijking in de Randstad. De Rentmeester NVR speelt een belangrijke rol in deze processen.  

 

Behoud van cultureel erfgoed

De meeste mensen denken bij een rentmeester aan een beheerder van een landgoed. Deze klassieke rol speelt de Rentmeester NVR nog steeds. Terwijl de rentmeester zich vroeger voornamelijk bezig hield met zaken als houtproductie en pachtboeren, ligt de nadruk tegenwoordig sterk op het behoud van ons culturele erfgoed. Rentmeesters NVR denken mee over creatieve verdienmodellen voor landgoederen en de verduurzaming van de gebouwen die erop staan. Door de landgoederen met hun tijd mee te laten gaan, blijven ze behouden voor toekomstige generaties.

> Lees hier het verhaal van Hans Gierveld over energie op landgoed Twickel.

 

Energietransitie

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken zijn een heleboel windmolens en zonnepanelen nodig. Al deze windmolens en zonnepanelen moeten een plek krijgen in onze leefomgeving. Helaas wil bijna niemand die in zijn achtertuin. Bewoners klagen over horizonvervuiling, natuurorganisaties zijn bezorgd om de vogels. De Rentmeester NVR, in de rol van strategisch omgevingsmanager, betrekt alle partijen vanaf de start bij het proces en bemiddelt tussen verschillende belangen. Het uiteindelijke doel is om de benodigde grond beschikbaar te maken en omwonenden tevreden te houden.

> Lees de praktijkvoorbeelden van drie rentmeesters.

> Of lees het verhaal over de bekabeling van Windmolenpark Wieringermeer.

 

Waterveiligheid

De bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Tegelijkertijd krijgen we steeds vaker te maken met zeer heftige regenbuien. Al dat water moet ergens naartoe kunnen. Daarom verzwaren we dijken en geven we rivieren meer ruimte. De Rentmeester NVR zorgt voor de grond die daarvoor nodig is. Daarvoor moeten boerderijen verhuizen en woningen worden gesloopt. Dit zijn ingewikkelde operaties waar veel emoties bij komen kijken. De Rentmeester NVR leidt dit proces in goede banen.

> Lees hier het verhaal van Jean-Paul Vugts over het Grensmaasproject.

 

Transformatie van stedelijk vastgoed

De maatschappij verandert en daarmee verandert ook onze ruimtebehoefte. Zo kan het gebeuren dat fabrieken, kerken of winkels leeg komen te staan. Als dit markante, monumentale gebouwen zijn, is het zonde om ze te slopen. De Rentmeester NVR zoekt nieuwe gebruikers voor het gebouw en begeleidt het proces van functiewijziging.

Sluiten