1. Lidmaatschap
  2. Aanvragen lidmaatschap

Aanvragen lidmaatschap

Bedankt voor uw interesse in de NVR. Wij zijn altijd blij om nieuwe leden te verwelkomen. Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, worden alle aanvragen beoordeeld aan de hand van de toelatingscriteria genoemd in het Reglement NVR

 

Aspirant lid

Voordat u gewoon lid kunt worden van de NVR, vraagt u eerst het aspirant lidmaatschap aan. De contributie 2020 voor aspirant leden bedraagt 880 EURO. U betaalt het eerste jaar contributie naar rato, afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen, zodra wij uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ontvangen hebben. 

Ga naar het aanvraagformulier aspirant lidmaatschap NVR.

 

Gewoon lid

Na minimaal 1 en maximaal 2,5 jaar vraagt een aspirant-lid het gewoon lidmaatschap van de NVR aan. Als gewoon lid van de NVR mag u het logo voeren en zich “Rentmeester NVR” noemen. Eenmaal per jaar worden de nieuwe leden beëdigd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Rentmeesterskamer leggen de nieuwe Rentmeesters NVR de eed of de belofte af dat zij de eer en stand van de Rentmeester NVR hoog zullen houden. De contributie 2020 bedraagt 880 EURO, daarnaast betaalt u 1200 EURO entreegeld.

De link voor het aanvragen van gewoon lidmaatschap ontvangt u zodra u aspirant lid bent geworden.