Aanvragen lidmaatschap

Bedankt voor je interesse in de NVR. Wij zijn altijd blij om nieuwe leden te verwelkomen. Omdat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan, worden alle aanvragen beoordeeld aan de hand van de toelatingscriteria genoemd in het Reglement NVR

 

Aspirant lid

Voordat je gewoon lid kunt worden van de NVR, vraag je eerst het aspirant lidmaatschap aan. De contributie voor aspirant leden bedraagt 490 EURO. Je betaalt het eerste jaar contributie naar rato, afhankelijk van de ingangsdatum van het lidmaatschap.

Je aanvraag wordt in behandeling genomen, zodra wij je Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)  ontvangen hebben. Het aanvraagformulier voor de VOG vind je hier.

Ga naar het aanvraagformulier aspirant lidmaatschap NVR.

 

Gewoon lid

Na minimaal 1 en maximaal 2,5 jaar vraagt een aspirant-lid het gewoon lidmaatschap van de NVR aan. Als gewoon lid van de NVR mag je het logo voeren en je  “Rentmeester NVR” noemen. Eenmaal per jaar worden de nieuwe leden beëdigd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de Rentmeesterskamer leggen de nieuwe Rentmeesters NVR de eed of de belofte af dat zij de eer en stand van de Rentmeester NVR hoog zullen houden. De contributie bedraagt 980 EURO, daarnaast betaal je 1200 EURO entreegeld.

Bodegraven.jpg WaalkadeNijmegen004.jpg
Sluiten