Keurmerk en vereisten

Als een opdrachtgever in zee gaat met een Rentmeester NVR, weet hij zeker dat zijn belangen optimaal worden behartigd. De toevoeging NVR is een keurmerk dat staat voor kwaliteit en integriteit. Om die kwaliteit te garanderen hanteren we strenge toelatingseisen. Daarnaast vragen wij onze leden zich te committeren aan onze twee uitgangspunten: Permanente Educatie en de Gedragscode.

 

Kenniseisen

Om in aanmerking te komen voor een aspirant lidmaatschap moet de kandidaat minimaal een vierjarige hbo-opleiding met goed gevolg hebben afgerond.  Inhoudelijk moet hij of zij voldoen aan 75% van de Kennisvereisten NVR. Dat betekent dat de kandidaat zich via studie of werkervaring 6 van de 8 modules heeft eigen gemaakt:

  • Oriëntatie Landelijk gebied / Algemene Landbouwkunde
  • Landgoederen en commerciële objecten
  • Landschappen, bodem, water, bos- en natuurbeheer
  • Taxatie
  • Privaatrecht
  • Publiekrecht
  • Vastgoedeconomie en fiscaliteiten
  • Vaardigheden: onderhandelingsvaardigheden, projectmanagement, procesvaardigheden en morele oordeelsvorming

Een kandidaat voor het gewoon lidmaatschap moet voldoen aan 100% van de Kennisvereisten NVR; dus aan alle 8 modules.

Daarnaast moeten kandidaten ten minste 50% van hun werkweek besteden aan rentmeesterswerkzaamheden, met een minimum van 16 uur per week.

> Download hier de uitgebreide Kennisvereisten NVR

 

Permanente Educatie

De NVR garandeert dat al haar leden op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied. Elk NVR-lid is daarom verplicht een bepaald aantal cursussen en studiedagen te volgen. Ook wonen zij kringvergaderingen en NVR-bijeenkomsten bij. De leden verzamelen tijdens deze cursussen en bijeenkomsten studiepunten, waarmee zij aantonen voldoende te zijn bijgeschoold. Wanneer een NVR-lid onvoldoende studiepunten verzamelt, blijft dat niet zonder gevolgen.

 

Gedragscode

De Gedragscode is een onmisbaar onderdeel van het NVR-keurmerk. In de Gedragscode staan regels waarop de leden kunnen worden aangesproken. Kort samengevat betekent het dat Rentmeesters NVR hun werkzaamheden te goeder trouw verrichten. Zij handelen zorgvuldig en integer. Het belang van de opdrachtgever staat altijd centraal, waarbij elke vorm van belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.

> Download hier de Gedragscode

Algemene voorwaarden

Rentmeesters NVR werken volgens de algemene voorwaarden van de Regeling van Rentmeesters 2020. Daarnaast houden de leden van de NVR zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

> Download hier de Regeling van Rentmeesters 2020

 

Klachten

Ondanks onze strenge kwaliteitseisen en de Gedragscode is het toch mogelijk dat er klachten ontstaan over het functioneren van een Rentmeester NVR. Het kan gaan over een conflict tussen een opdrachtgever en een Rentmeester NVR, maar ook tussen Rentmeesters NVR onderling. In alle gevallen kun je terecht bij de Stichting Rentmeesterskamer.

De Stichting Rentmeesterskamer is een onafhankelijk instituut, opgericht door de Federatie Particulier Grondbezit en de NVR. De Stichting Rentmeesterskamer houdt toezicht op het functioneren van de Rentmeesters NVR en behandelt klachten over de beroepsuitoefening door de leden. Bezoek de website van de Rentmeesterskamer  voor meer informatie over de klachtenprocedure.

> Download hier het Reglement Tuchtrechtspraak

> Download hier de Statuten Stichting Rentmeesterskamer

> Mail direct met de Rentmeesterskamer

Sluiten