Opzeggen lidmaatschap

Hoewel een NVR lidmaatschap veel voordelen biedt, bestaan er verschillende redenen om het lidmaatschap te beëindigen. Wat jouw reden ook is, wij vinden het jammer je te zien vertrekken.

Je kunt het lidmaatschap van de NVR schriftelijk opzeggen via een brief of per e-mail. Verzend je opzegging vóór 1 december van het lopende jaar. De opzegging gaat in op 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Sluiten