Over Kringbijeenkomst Oost

Activiteiten

Kringbijeenkomst Oost

Geachte rentmeesters van Kring Oost, bestuursleden van andere kringen en medewerkers van bureau NVR,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de vierde en laatste kringvergadering van het jaar, op woensdag 13 december 2023
U kunt zich zoals gebruikelijk aanmelden via het ledengedeelte van de site. Dat dient u te doen vóór 6 december 2023, daarna sluit de aanmelding.

Na de reguliere vergadering zal Bas ten Kate, advocaat bij Nysingh, een inleiding verzorgen over de wijzigingen op het gebied van de onteigeningsprocedure en de Wet voorkeursrecht gemeenten na inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

We ontmoeten elkaar om 14.30 uur bij de oude, vertrouwde Gouden Karper, aan de Dorpsstraat 9, 6999 AA Hummelo. Voor de volledige agenda wordt verwezen naar de website.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd van Hoogmoed
NVR Kring Oost
Secretaris

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Sluiten