Over Kringbijeenkomst Midden

Activiteiten

Kringbijeenkomst Midden

Geachte collega’s,   

Met enige vertraging wegens de recente annulering van een spreker, nodig ik u namens het kringbestuur van Kring Midden van harte uit voor de vergadering op donderdag 30 november aanstaande.    

Opnieuw vindt de bijeenkomst plaats bij inmiddels ‘vaste stek’ De Roskam aan de Hessenweg 212, 3791 PN te Achterveld. U kunt zich via de gebruikelijke weg aanmelden op de website van de NVR, waarbij u bij aanmelding de keuze dient te maken of u gebruik maakt van het diner of niet. Aanmelding voor het diner, dat u na afloop zelf dient te betalen, kan tot uiterlijk 25 november a.s..   

Wij hebben voor deze bijeenkomst Ruud Hendriks als spreker bereid gevonden om na het diner een presentatie te geven. De heer Hendriks is als practor en docent bodemvruchtbaarheid & kringlooplandbouw verbonden aan Aeres in Dronten. Zijn presentatie zal in het teken staan van de bodem, bodemvruchtbaarheid en de beoogde transitie richting regeneratieve/kringlooplandbouw.  

Mocht u vooraf reeds vragen hebben die u tijdens de presentatie graag beantwoord wilt zien, stuurt u deze aan mij door voor 25 november a.s.   

Programma  

17.30 uur  

Inloop met borrel  

18.15 uur  

Aanvang diner  

19.45 uur  

Inloop vergadering  

20.00 uur  

Opening vergadering, spreker dhr. Hendriks   

21.30 uur  

Sluiting vergadering en borrel    

Het bestuur ziet uit naar uw komst op 30 november. 

Met vriendelijke groet,  

Arjen Blankesteijn  
Secretaris Kring Midden NVR  
E: kringmidden@rentmeesternvr.nl
T: 06 14 86 56 32  

Programma van Kringbijeenkomst Midden

Op donderdag 30 november:
17:30 - 19:45 Ik dineer mee
  Ik dineer niet mee
19:45 - 21:30 Kringbijeenkomst Midden

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten