Over Kringbijeenkomst Noord + excursie

Activiteiten

Kringbijeenkomst Noord + excursie

Beste collega-rentmeesters,

De zomervakantie is nu dan ook voor regio Noord voorbij, we gaan de ‘normale’ weken weer in. Dat betekent ook een volgende kringvergadering. We zien jullie graag op woensdag 20 september aanstaande.

We zijn dit keer te gast in Beetsterzwaag, waar we op bezoek gaan bij de Cornelia Stichting. Anton Bergsma, onze NVR collega, is rentmeester van deze stichting.

In het dorpshuis De Buorskip, zal hij ons vertellen over de landerijen van de Stichting, die gelegen zijn in en nabij het Natura2000 gebied “Van Oordt’s Mersken”. Wat heeft dit nu voor gevolgen heeft voor o.a. het beheer gezien de huidige (maatschappelijke) ontwikkelingen, etc. Daarna brengen we een bezoek aan het landgoed en de werkplaats. Hiervoor moeten we een klein stukje rijden met de auto. Het hout dat op het landgoed wordt gekapt, stelt de stichting via de werkplaats beschikbaar voor verkoop. Voorman Jort Nicolaij vertelt ons hierover. Afhankelijk van het weer maken we nog een wandeling over het landgoed.

We sluiten de middag weer af in het Dorpshuis met een hapje en een drankje.

De vergadering vangt aan om 14.00 uur, ontvangst vanaf 13.30 uur.

Het adres van het Dorpshuis De Buorskip is Vlaslaan 26 te 9244 CH Beetsterzwaag.

Graag wederom het verzoek om je uiterlijk 15 september op te geven via de NVR site.

Hopelijk zien we elkaar de 20e!

Met vriendelijke groet,

Wendy de Reus
Secretaris
NVR Kring Noord

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten