Over Kringbijeenkomst West

Activiteiten

Kringbijeenkomst West

Beste collega’s

Namens het kringbestuur nodig ik u van harte uit voor de vergadering op vrijdag 9 december aanstaande.

Deze kringvergadering zal gehouden worden in:

De Rustende Jager
Venneperweg 471
2153 AD  Nieuw-Vennep

Vanaf 12.30 uur (let op, iets eerder dan gebruikelijk) bent u hier van harte welkom en wordt u ontvangen met een vers belegd broodje. De vergadering zal vervolgens starten om 13.00 uur.

Na het huishoudelijke gedeelte volgt een korte pauze, waarna Martijn van der Heide (Bijzonder hoogleraar ‘Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling) een inleiding zal geven over: 

  • Woonopgave, waterveiligheid, duurzame voedselvoorziening, biodiversiteitsherstel, klimaat- en energietransitie, …: het zijn allemaal brandende vraagstukken die zonder voldoende ruimte niet opgelost kunnen worden. In een klein land als Nederland, waar de fysieke ruimte gecomprimeerd en samengedrukt is, stellen ze ons voor enorme uitdagingen. Het maakt de druk op het platteland ongekend groot. Biedt het combineren van functies hier soelaas? Bij natuurinclusieve plattelandsontwikkeling wordt natuur verbonden aan andere opgaven in het landelijk gebied. Hoe werkt dit principe, wat zijn de ruimtelijke consequenties en is hier een rol voor boeren weggelegd? In zijn inleiding zoomt Martijn op deze, en aanverwante vragen in, en gaat vervolgens graag met u het gesprek aan over wat het concept van ‘natuurinclusiviteit’ betekent voor de alledaagse praktijk van de rentmeester.

En tot slot: in de bijlagen nog wat achtergrondinformatie. Eén bijlage omvat de tekst van zijn oratie. De andere twee bijlagen betreffen opinie-stukken die eerder in dagblad ‘Trouw’ zijn verschenen. Deze stukken zijn louter bedoeld om een gevoel te geven bij waar hij zich zoal mee bezig houdt.

Kortom, het belooft wederom een zeer interessante middag te worden. Wij gaan dan ook uit van een goede opkomst!

De agenda voor aankomende vergadering en het verslag van de laatste vergadering van afgelopen september zijn bijgevoegd.

Tot dan!

NB. Vergeet niet van tevoren om u aan te melden via het ledengedeelte van de site.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten