Hans Gierveld

Behoud van Cultureel Erfgoed

De meeste mensen denken bij een rentmeester aan een beheerder van een landgoed. Deze klassieke rol speelt de Rentmeester NVR nog steeds. Terwijl de rentmeester zich vroeger voornamelijk bezig hield met zaken als houtproductie en pachtboeren, ligt de nadruk tegenwoordig sterk op het behoud van ons culturele erfgoed. Rentmeesters NVR denken mee over creatieve verdienmodellen voor landgoederen en de verduurzaming van de gebouwen die erop staan. Door de landgoederen met hun tijd mee te laten gaan, blijven ze behouden voor toekomstige generaties.

> Lees hier het verhaal van Hans Gierveld over energie op landgoed Twickel.

Sluiten