Energietransitie

Energietransitie

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken zijn een heleboel windmolens en zonnepanelen nodig. Al deze windmolens en zonnepanelen moeten een plek krijgen in onze leefomgeving. Helaas wil bijna niemand die in zijn achtertuin. Bewoners klagen over horizonvervuiling, natuurorganisaties zijn bezorgd om de vogels. De Rentmeester NVR, in de rol van strategisch omgevingsmanager, betrekt alle partijen vanaf de start bij het proces en bemiddelt tussen verschillende belangen. Het uiteindelijke doel is om de benodigde grond beschikbaar te maken en omwonenden tevreden te houden.

> Lees de praktijkvoorbeelden van drie rentmeesters.

> Of lees het verhaal over de bekabeling van Windmolenpark Wieringermeer.

Sluiten