Doede Kooistra vertelt hoe het is om rentmeester te zijn

Doede

"Rentmeesterij is vrij onbekend, maar erg veelzijdig en blijvend uitdagend."

20 november 2018

Het kantoor van Van Eysinga & Oostra c.s. is gevestigd in een statig landhuis op landgoed Epemastate, net buiten Sneek. Het kantoor heeft ongeveer 13.000 ha grond met boerderijen in beheer. Op deze prachtige locatie houdt Doede zich specifiek bezig met taxaties, terwijl zijn collega’s de juridische zaken afhandelen. “Het mooie van het vak van rentmeester is de veelzijdigheid,” vertelt Doede. “Elk vraagstuk is uniek, er is geen pasklaar antwoord. Zelfs als je denkt dat je een oplossing hebt, moet je toch scherp blijven op veranderingen in de markt, jurisprudentie en in de maatschappij. Soms duurt een project wel een aantal jaren. Dan moet je tussentijds terugkijken of alles wat je bedacht hebt nog wel klopt.

Weidevogels

Doede besloot Bos- en Natuurbeheer te gaan studeren aan Van Hall Larenstein vanuit zijn passie voor weidevogels en zijn ervaring met weidevogelbescherming bij de boer. In het derde jaar koos hij voor de specialisatie Rentmeesterij. “Het was de minst bekende afstudeerrichting, maar dat intrigeerde me juist. Ik vind het interessant dat het wel over het buitengebied gaat, maar niet alleen over natuur. Bij rentmeesterij komt veel meer kijken, zoals cultuurhistorie, economie en vastgoedbeheer.” Hoewel hij gaandeweg een ander accent koos, blijft Doede zich inzetten voor weidevogels. Als bestuurslid van de Bond Friese VogelWachten behartigt hij de (juridische) belangen van haar leden en de vogels.

Praktijkervaring delen

Na zijn afstuderen werd Doede niet meteen lid van de NVR. “De eerste jaren heb ik mij vakinhoudelijk verder ontwikkeld. Ik begon met drie dagen per week werken en twee dagen per week studeren.” Hij vulde zijn HBO-opleiding aan met diverse opleidingen zoals ‘agrarisch recht’, ‘grondverwerving en schadevergoedingen’, ‘planeconomie en vastgoedrecht’. “Ik zou aspirant-rentmeesters die combinatie aanbevelen: hiermee leg je een goede brede basis”, adviseert hij. Toen hij voltijds ging werken, meldde hij zich bij de NVR. “Ik zie het vooral als een manier om meer kennis op te doen. Het is interessant om de praktijkervaring van oudere leden te horen: Iedereen heeft toch weer een andere mening en andere ervaringen.”

Veelzijdig vak

Zou Doede jonge studenten aanraden om rentmeester te worden? “Zeker,” antwoordt hij. “Het is gewoon een heel veelzijdig vak.” Gelukkig is de bekendheid van het vak van rentmeester de afgelopen jaren gegroeid, zodat steeds meer jongeren de weg naar de NVR weten te vinden.

Sluiten