Over Kringbijeenkomst Zuid

Activiteiten

Kringbijeenkomst Zuid

Beste leden van Kring Zuid,

Op dinsdag 21 november 2023 vindt de laatste kringvergadering van dit jaar plaats. 

We verwelkomen u graag bij het Van der Valk in Nuland. Het inhoudelijke thema van deze vergadering is: Water?!. We verwelkomen twee sprekers, die hieronder nader worden voorgesteld. Er is de gelegenheid om vooraf casussen en vragen in te brengen, dus maak hier vooral gebruik van. Zoals gebruikelijk sluiten we de middag af met een borrel. In de bijlage bij deze e-mail treft u de agenda voor de vergadering.

Sprekers 

Roy Tummers
Roy Tummers is directeur van de Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. Roy gaat ons meenemen in de vraag of water het nieuwe stikstof gaat worden. Water is altijd vanzelfsprekend geweest in Nederland. Het sprak misschien wel vanzelf dat we het voldoende hadden, en dat we het – letterlijk! – in goede banen konden leiden. Maar dat lijkt verleden tijd. Hoe kan water een probleem gaan worden voor bedrijven?

Maarten Veldhuis
“Mijn naam is Maarten Veldhuis, geboren in de Achterhoek in het erg droge jaar 1976. Na mijn opleiding aan de Internationale Hogeschool Larenstein (Bos- en Natuurbeheer, Natuur- en Landscapsinrichting 1996-2000) heb ik gewerkt bij ecologisch adviesbureau De Groene Ruimte (Wageningen 2000-2006) en werk ik sinds 2006 bij het waterschap Veluwe (nu Vallei en Veluwe), eerst als projectleider beekherstel, nu heb ik verschillende andere rollen, zoals accountmanager van de terreinbeherende organisaties en landgoederen en adviseur Robuust watersysteem. Daarnaast ben lid van het kernteam Community of Practice Beken en Rivieren. Via social media heb ik ondertussen ook een mooi bereik en mag ik veel laten zien, mensen inspireren en laten omdenken. Zo koppel ik graag het verleden aan het heden en verder naar de toekomst en heb ik mijn kleine rol in een stukje kennis, kunde en omdenken over te brengen. En leg ik graag het natuurlijk functioneren van bodem en (grond)watersystemen uit, de invloed die wij als mens erop hebben en de kansen om de grote opgaven, zoals droogte, biodiversiteit, de ruimtelijke puzzel etc samen met meer lef aan te gaan. Het omdenken, de watertransitie, het bodem- en landschapsgebruik… allemaal aspecten waar we weer veel winst kunnen behalen richting een veerkracht, volhoudbare leefomgeving. De laatste jaren groeit mijn bijdrage ook tijdens lezingen, excursies, podcasts etc... en zo nodigde Etienne Hack mij nu ook uit om bij jullie op de vergadering wat te laten zien en het gesprek te hebben. Dat doe ik graag en zie jullie dan ook op 21 november 2023 in Nuland!”

Heeft u een interessante casus die u graag door Maarten behandeld ziet op de 21e, of heeft u vooraf al vragen aan hem? Stuurt u deze dan voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan kringzuid@rentmeesternvr.nl.

Programma
13:00-13:30 ontvangst Van der Valk te Nuland (Rijksweg 25, 5391 LH Nuland)
13:30-16:30 vergadering
16.30-18:00 borrel

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl. (log in en ga naar 'agenda' en volgens naar kringbijeenkomst Zuid). Aanmelden is mogelijk tot 17 november 2023. Voor het bijwonen van de vergadering ontvangt u 2 NVR punten.

Verslag kringvergadering 6 september 2023
Op 6 september 2023 heeft de jaarlijkse excursievergadering plaatsgevonden. Het verslag is te raadplegen via het ledengedeelte van de website www.rentmeesternvr.nl.

Wij zien u graag op 21 november.

Vriendelijke groet,

Bestuur Kring Zuid

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten