Over Kringbijeenkomst West + excursie

Activiteiten

Kringbijeenkomst West + excursie

Beste collega’s

Namens het bestuur van kring West stuur ik jullie hierbij de uitnodiging voor de kringexcursie en vergadering op vrijdag 1 september 2023.

Het accent van de excursie ligt ditmaal bij het thema grondgebruik. We beginnen de dag in het voormalig Seminarie Hageveld met een lekker kopje koffie of thee met aansluitend de vergadering. Na de inhoudelijke vergadering is er een korte bezichtiging van het Atheneum College Hageveld en wandelen we vervolgens naar de Herenboerderij Heemstede. Na een inleiding over het reilen en zeilen op de herenboerderij wordt de lunch geserveerd bij de Herenboerderij. Vervolgens wandelen we weer terug naar Hageveld. In de mediatheek van Hageveld praat de heer ir. Michiel de Koe ons bij over duurzaam grondgebruik en contractvormen, vervolgens is het de beurt aan de heer Ruud Hendriks, practor en docent bodemvruchtbaarheid om ons bij te praten over kringlooplandbouw.

We sluiten we de middag zoals gebruikelijk af met een gezellige borrel.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur

Inloop Atheneum College Hageveld, Hageveld 15, 2102 LM Heemstede

10.30 uur

Aanvang vergadering

11.30-11.45

Bezichtiging Hageveld

11.45-12.30  

Wandeling naar Herenboerderij Heemstede + inleiding over Herenboerderij

(wandeling duurt ca. 10 minuten), Cruquiusweg 45A, 2102 LS Heemstede

12.30-14.00

Lunch bij de Herenboerderij en terugwandelen naar Hageveld

14.00-14.45

Inleiding de heer dr. ir. M. de Koe

15.00-15.45

Inleiding de heer R. Hendriks

16.00-17.30

Hapje en een drankje bij Nolita, Ankerkade 1 te 2102 LP Heemstede

We verzoeken je dan ook -voor de degenen die dat nog niet hebben gedaan- vrijdag 1 september 2023 in je agenda te reserveren en je op te geven voor 19 augustus 2023 (sluitingsdatum aanmelding). 

Je kan je hier aanmelden: https://www.rentmeesternvr.nl/activiteiten-bericht/301/kringbijeenkomst-west-excursie

Ook zenden wij jullie hierbij het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de aankomende vergadering toe.

Het belooft een mooie en interessante dag te worden, we hopen je daar te zien!

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten