Rentmeesters NVR behouden mogelijkheid tot zoeken op naam in openbare registers!

Nieuws

maandag 20 november 2023

Rentmeesters NVR behouden mogelijkheid tot zoeken op naam in openbare registers!

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangekondigd werkt het Kadaster aan beperkingen in de toegang tot registers, die de dagelijkse praktijk van onze beroepgroep raken. Reden voor de NVR om maximaal op te komen voor de belangen van onze leden en met succes. In deze korte update de stand van zaken, waarbij op zeer korte termijn al zaken veranderen.

Naar aanleiding van politieke en publicitaire aandacht heeft de minister van Binnenlandse Zaken het Kadaster opdracht gegeven tot extra maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarbij blijft het zoeken van informatie op adres / perceel mogelijk, maar wordt het zoeken van informatie op naam op korte termijn grotendeels afgesloten. Bovendien wordt de inlogprocedure beperkt tot toegang via zakelijke eHerkenning.

De NVR is momenteel intensief in gesprek met het Kadaster om de toegang tot de openbare registers voor rentmeesters te behouden en om dat voor de rentmeesters zo werkbaar mogelijk in te richten. Deze gesprekken worden vanuit de NVR gevoerd door Jorrit Klein Braskamp, bestuurslid, en Ron van der Jagt, onze nieuwe directeur. Inmiddels zijn we zo ver dat het Kadaster erkent en onderschrijft dat onze beroepsgroep bij de vakuitoefening een legitiem en gerechtvaardigd belang heeft. Daarom gaan het Kadaster en het ministerie de beroepsgroep van rentmeesters een uitzonderingspositie toekennen. Ook zijn we intensief aan de slag met het Kadaster om dat praktisch mogelijk te maken. Het laatste nieuws is dat we zover zijn dat de mogelijkheid tot het ‘zoeken op naam’ behouden blijft voor leden van de NVR!

Door de grote (tijds)druk vanuit de Haagse politiek en de minister is het Kadaster gedwongen de invoering van maatregelen sneller te doen dan wenselijk is voor een zorgvuldig implementatie. Wij proberen het Kadaster te faciliteren met alles wat nodig is om de praktische uitwerking van de toegang zo werkbaar mogelijk te krijgen voor onze leden. Maar het is niet uitgesloten dat het Kadaster in de beginfase nog technische en praktische problemen heeft op te lossen. Houd daarom ook de klantinformatie van het Kadaster in de gaten!

Uiteraard zien wij het ook als een taak van de NVR om onze leden zo goed mogelijk te informeren, naast de genoemde belangenbehartiging. Hieronder daartoe meer info.

Wat verandert er?

Reden opgeven
Bij elke aanvraag moet vermeld worden voor welk doel je de persoonsgegevens nodig hebt. In Kadaster-on-line doe je dat door een keuze te maken uit een lijst vooringevulde mogelijkheden. Voor de rentmeesters hebben we dat heel eenvoudig gemaakt door enkele eenvoudige aanvinkmogelijkheden op te laten nemen. Over het hoe en waarom kun je hier meer informatie vinden op de website van het Kadaster. 

eHerkenning
In overleg met gebruikers en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt het Kadaster de invoeringsdatum van eHerkenning uit. Deze stond eerder op 31 januari 2024. Vast staat dat op termijn alle gebruikers met toegang tot onderstaande diensten verplicht moeten inloggen op Mijn Kadaster met eHerkenning op minimaal niveau EH3:
- Kadaster-on-line
- KIK Inzage
- Kadata Internet 

eHerkenning wordt uiteindelijk ook verplicht voor alle (1e) beheerders van Mijn Kadaster en gebruikers van alle andere diensten die zijn ingedeeld in betrouwbaarheidsniveau substantieel (KLIC en SYVAS). 

Regel daarom zo snel mogelijk je eHerkenningsmiddel. Een eHerkenningsmiddel koop je bij een door de overheid erkende leverancier. Lees hier meer over op eHerkenning.nl.

Meer informatie

  • Informatie over het Kadaster en eHerkenning vind je op deze pagina eHerkenning.
  • Voor welke Mijn Kadaster diensten eHerkenning verplicht wordt en wat je kunt doen om je voor te bereiden lees je op Mijn Kadaster en eHerkenning.
  • Voor welke Kadaster webservices eHerkenning verplicht wordt en wat je kunt doen om je voor te bereiden lees je op Kadaster webservices en eHerkenning
Sluiten