Benoeming Pietie Bakker als nieuw bestuurslid NVR

Nieuws

maandag 13 november 2023

Benoeming Pietie Bakker als nieuw bestuurslid NVR

Afgelopen vrijdag 10 november vond onze ALV plaats. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst waren de aanwezige leden getuige van de benoeming van een nieuw bestuurslid.

We zijn blij dat niemand minder dan Pietie Bakker bereid is toe te treden tot het bestuur van de NVR. Ze is een op en top vakvrouw en bovendien was zij al eerder actief. Onder andere als lid van de ‘bende van vier’, die de NVR in 2018 een prikkelende spiegel voorhield. Welkom in het bestuur Pietie!

Pietie 1

Het bestuur bestaat nu uit: J.L. (Handert) Scheffer (voorzitter), Bram van Poppel (penningmeester), Jorrit Klein Braskamp (bestuurslid) en Pietie Bakker (bestuurslid).

Sluiten