Gezocht: deelnemers Werkgroep Vastgoedmanagementovereenkomst ROZ

Nieuws

maandag 25 september 2023

Gezocht: deelnemers Werkgroep Vastgoedmanagementovereenkomst ROZ

Profiel deelnemer Werkgroep Vastgoedmanagementovereenkomst ROZ

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft als doel juridische juiste en in de praktijk goed toepasbare modelcontracten beschikbaar te stellen. Vooraleerst waren dit vooral huurcontracten (voor de huur van woon-, bedrijfs- en winkelruimte en ook parkeergelegenheid). In 2022 heeft de ROZ besloten haar modellenbank uit te breiden. Binnenkort (medio 2023) zal er een model voor VvE Beheer worden gelanceerd door de ROZ. Het volgende model dat de ROZ wenst te ontwikkelen, is een model voor Vastgoedmanagementovereenkomsten.

De ROZ is op zoek naar deelnemers (vanuit opdrachtgever/eigenaarszijde vastgoed) voor de werkgroep Vastgoedmanagementovereenkomst

Het ontwikkelen van een model door de ROZ verloopt doorgaans als volgt:

Door de ROZ wordt een opdracht gegeven aan een werkgroep, bestaande uit 3-6 deelnemers uit de achterban van de ROZ onder leiding van een specialist. Als deelnemer van een werkgroep heb je ervaring met het betreffende type overeenkomst, als gebruiker of als jurist. Er zijn reeds twee deelnemers voor deze werkgroep (gebruikers) en een specialist (advocaat) bekend. Om een evenwichtige werkgroep te formeren zoeken we deelnemers die werkzaam zijn bij de opdrachtgever/eigenaarszijde van vastgoed.

De opdracht bestaat uit het tot stand brengen van een modelovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen en een handleiding. In dit geval zijn er reeds startdocumenten beschikbaar, welke voornamelijk aangepast dienen te worden naar de maatstaven van de ROZ.

De werkgroep komt enkele keren (fysiek / digitaal) samen om de inhoud van de stukken te bespreken en aan te passen.

Na gereedkomen van de stukken in de werkgroep worden deze voorgelegd aan de Juridische Commissie van de ROZ. Deze commissie bestaat uit (juridische) vertegenwoordigers van de leden van de ROZ. Nadat de JC de stukken heeft beoordeeld, worden deze – eventueel na aanpassing i.s.m. de werkgroep – opgeleverd aan de ROZ.

Ter vergadering van de ROZ worden de stukken vastgesteld en vervolgens in consultatie gebracht. Dit betekent dat geselecteerde stakeholders (niet-leden) kunnen reageren op het stuk. Ook daaruit kunnen nog eventuele aanpassingen volgen, die met de werkgroep zullen worden afgestemd.

Tenslotte worden de definitieve stukken de ROZ aangeboden, vastgesteld, gedeponeerd, vertaald en gepubliceerd.

De geschatte tijdsbesteding voor de deelnemers aan deze werkgroep is ca. 12 uur in totaal:

  • Werkgroep vergadering (incl. voorbereiding): 3 x 3,5 uur
  • Contactmomenten na JC-vergadering: 0,5 uur
  • Contactmoment na consultatie: 0,5 uur

Het model Vastgoedmanagementovereenkomst van de ROZ is bedoeld hét model te worden voor de Nederlandse markt, dus wil je betrokken zijn bij de totstandkoming daarvan, meld je dan aan voor de werkgroep door een mail te sturen naar maaike.boomsma@roz.nl.

Sluiten