Vacature Directeur NVR

Nieuws

maandag 10 juli 2023

Vacature Directeur NVR

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR is dé beroepsvereniging voor ruim 550 vastgoedprofessionals/Rentmeesters NVR. Een ondernemende organisatie, die voortdurend werkt aan de kwaliteit van de Rentmeesters NVR en van de leefomgeving in Nederland. Met een keurmerk, permanente educatie en een grote afwisseling aan activiteiten voor de leden. Rentmeesters NVR staan voor een grote uitdaging om de transitie van het landelijk gebied in goede banen te leiden.

Vanuit het Bureau wordt het beleid voorbereid en uitgevoerd, diensten verleend aan (potentiële) leden en bijgedragen aan een professionele beroepsvereniging. Het Bureau bestaat uit de directeur, de beleidsmedewerker Toelating & Toetsing, de beleidsmedewerker Opleiding & Certificering, de verenigingsmanager (financiën, governance en ict) en de manager Communicatie & Community.

De Algemene Ledenvergadering vindt 2 keer per jaar plaats. Het bestuur vergadert 5 tot 6 maal per jaar. De NVR is georganiseerd in 5 Kringen, die elk vier maal per jaar activiteiten organiseren. NVR Next organiseert activiteiten voor leden tot 36 jaar. Ook is er een actieve Werkgroep Pacht en laat de vereniging zich bijstaan door een Raad van Advies.

De NVR is op zoek naar een ondernemende, proactieve en netwerkende

Directeur

(28 uur per week)

De directeur draagt eraan bij dat de Rentmeester blijvend zijn vak kan uitoefenen. Hij/zij is spreekbuis namens de NVR. Dat doet de directeur door de kernwaarden (kwaliteit, deskundigheid en integriteit) van de Rentmeester NVR extern uit te dragen op een resultaatgerichte wijze. Hij/zij laat de NVR een betekenisvolle partner zijn op het brede vakgebied waarin Rentmeesters opereren. De directeur zorgt ook voor een goed functionerend Bureau en draagt daarmee bij aan een professioneel functionerende vereniging en tevreden leden.

 Verantwoordelijkheden

 • initieert en signaleert relevante ontwikkelingen in het vakgebied van Rentmeesters NVR en vertaalt die in beleidsvoorstellen aan het bestuur
 • vertegenwoordigt op een integere, betrouwbare en resultaatgerichte wijze de NVR, zodat de NVR een betrouwbare vereniging die er toe doet is, blijft en, waar nodig, wordt voor haar (potentiële) leden en externe betrokkenen
 • is verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en -ontwikkeling, gebaseerd op het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid

Bevoegdheden

 • het vertegenwoordigen van de NVR bij (potentiële) leden en relevante externen
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, de (deel)overleggen van de NVR en het Bureau
 • het zelfstandig handelen en nemen van beslissingen binnen de bevoegdheden die door het bestuur zijn toegekend en die passen binnen de statuten, de reglementen en de begroting
 • het zelfstandig leidinggeven aan het Bureau en het invullen van de personele bezetting in overleg met het bestuur

Kennis en vaardigheden

 • Academisch/HBO+ werk- en denkniveau
 • Kennis van de actuele politieke ontwikkelingen, het bestuurlijke en maatschappelijke ‘landschap’ en relevante wet- en regelgeving voor het vakgebied van de rentmeester
 • Heeft relevante werkervaring bij een (beroeps)vereniging, bij voorkeur in de leefomgeving, vastgoedsector en/of infrastructuur
 • Beschikt over een voor de NVR relevant netwerk
 • Strategisch denker
 • Pragmatisch
 • Communicatief sterk
 • Netwerker
 • Boegbeeld
 • Proactief en benut kansen
 • Coachend leidinggevende
 • Werkt zelfstandig en kan uitstekend samenwerken
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Lid van DNA (De Nederlandse Associatie), dan wel de bereidheid om lid te worden (NVR is lid van DNA)

Salaris
Wij bieden een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Jouw motivatie en cv ontvangt Mariëlle Wieman (interim directeur NVR) graag uiterlijk vrijdag 21 juli a.s. per mail op: directeur@rentmeesternvr.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Handert Scheffer (voorzitter NVR) via: voorzitter@rentmeesternvr.nl of

Mariëlle Wieman via: directeur@rentmeesternvr.nl of 06-15828212.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 27 juli en/of vrijdag 28 juli a.s.

Meer informatie over de NVR
Zie www.rentmeesternvr.nl, www.rentmeesterworden.nl en ons jaarverslag 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluiten