Rentmeesters NVR denken graag mee in herziening pachtstelsel

Nieuws

maandag 30 januari 2023

Rentmeesters NVR denken graag mee in herziening pachtstelsel

Afgelopen vrijdag hebben we met interesse de kamerbrief van Minister Adema gelezen inzake de herziening van het pachtstelsel. We zijn verheugd dat er breed draagvlak onder veldpartijen is voor aanpassingen in de wetgeving. Want Rentmeesters NVR merken dagelijks de beperkingen van het huidige stelsel.

Daar waar de kennis en inbreng van Rentmeesters NVR gewenst is, denken we graag mee. Niet voor niets heeft de werkgroep pacht van de NVR eind 2022 een whitepaper gepubliceerd met enkele casussen waarin de huidige knellende praktijk wordt geschetst.

Sluiten