Digitale aanlevering taxaties-LAV

Nieuws

donderdag 9 september 2021

Digitale aanlevering taxaties-LAV

De brancheorganisaties NVM, NVR, Vastgoedpro en VBO hebben eind augustus 2021 gezamenlijk overleg gehad met SBR Nexus over de stand van zaken van de vastgoedtaxonomie voor Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV).

De brancheorganisaties NVM, NVR, Vastgoedpro en VBO hebben eind augustus 2021 gezamenlijk overleg gehad met SBR Nexus over de stand van zaken van de vastgoedtaxonomie voor Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV).

SBR Nexus heeft 4 concepttaxonomieën ontvangen van fluX, KATE, Rabobank en een initiatief uit de glastuinbouw. Hieruit is een eenduidige concepttaxonomie ontwikkeld die vervolgens is voorgelegd aan de banken. In de september 2021 is de consultatieronde met de banken afgerond en zal SBR Nexus een concept voorleggen aan een afvaardiging van de NVM, NVR, Vastgoedpro en VBO die er vervolgens gezamenlijk hun menig over kunnen geven en aanbevelingen kunnen doen.

In het eerste kwartaal van 2022 zal een finale vastgoedtaxonomie worden getest en is het de intentie dat aan het einde van het tweede kwartaal 2022 de taxatiesoftware-partijen de taxonomie hebben geïmplementeerd in hun softwarepakketten. De vastgoedtaxonomie LAV is een uitbreiding op de bestaande vastgoedtaxonomie BOG. Er worden dan ook geen grote issues verwacht bij de implementatie van de vastgoedtaxonomie LAV bij de softwareleveranciers en banken. Het ziet er om die reden naar uit dat vanaf het 2e halfjaar 2022 al LAV-taxaties digitaal kunnen worden aangeleverd bij banken.

Sluiten