ALV: terugkijken en vooruitblikken

Nieuws

donderdag 10 december 2020

ALV: terugkijken en vooruitblikken

Op 13 november hebben we een inhoudelijk en technisch aantrekkelijke ALV in hybride vorm kunnen aanbieden. Vanuit hotel Van der Valk Veenendaal heeft het bestuur de vergadering voorgezeten, welke door 168 leden thuis of vanaf de werkplek werd gevolgd.

ALV banner.jpg

Op 13 november hebben we een inhoudelijk en technisch aantrekkelijke ALV in hybride vorm kunnen aanbieden. Vanuit hotel Van der Valk Veenendaal heeft het bestuur de vergadering voorgezeten, welke door 168 leden thuis of vanaf de werkplek werd gevolgd.

In zijn terugblik besprak de voorzitter de diversiteit van de verschillende (nieuwe) rentmeesters die de beroepsgroep versterkt. Maar vooral het gemeenschappelijke doel van deze groep mensen is belangrijk: een goed rentmeester worden en blijven. Dat is waar de NVR voor staat.

Tijdens de ALV was er veel aandacht voor de koers van de vereniging. De NVR wil de beste vaklui uit het werkveld als leden. Dat vraagt om actieve leden die willen delen en het juiste goed doen. Daarom stelt de vereniging hoge toetredingseisen. Daarnaast is ook onze rol in de oprichting van DOBS, onze deelneming in Agrimeter en de plaats van onze leden namens de NVR in allerlei besturen van groot belang. Met het project Circulaire Delta zetten we verder in op kennisdeling, mede als basis voor duidelijkere profilering en zichtbaarheid in de markt.

Tijdens de ALV is de Regeling van Rentmeesters 2020 vastgesteld. Hier vind je de link naar de regeling (eerst inloggen). 

Na de ALV volgde aansluitend een prikkelende lezing door milieufilosoof Martin Drenthen met als onderwerp “de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied”. De navolgende paneldiscussie was een mooi voorbeeld van kennisdeling. Alle leden hebben de mogelijkheid gehad om vooraf een eigen mening over het onderwerp te vormen door het boek te lezen. Tijdens de discussie heeft de inbreng van de panelleden die mening wellicht verscherpt, verdiept of zelfs veranderd. 

Wil je graag het uitgebreide verslag van de ALV lezen? Klik dan hier (eerst inloggen). 

Kijk je liever de ALV terug? Klik dan op deze link (eerst inloggen). 

Sluiten