Wie stelt moet bewijzen: hulp gevraagd!

Nieuws

donderdag 16 april 2020

Wie stelt moet bewijzen: hulp gevraagd!

De vereniging heeft de hulp van leden nodig om ons te beschermen tegen een dreigende inbreuk op ons merkrecht.

De NVR is een geregistreerd merk. Leden van de NVR mogen het merk alleen onder strikte voorwaarden gebruiken. Deze voorwaarden staan in het Reglement NVR. Zo blijft het merk NVR zekerheid bieden voor goed rentmeesterschap. Niet-leden mogen het merk NVR niet gebruiken. Onrechtmatig gebruik en onrechtmatige gebruikers worden aangepakt. Daarbij schuwen we de directe aanpak niet, want we willen de kracht van het merk vasthouden.

Banner NVR-logo_zw

De vereniging heeft de hulp van leden nodig om ons te beschermen tegen een dreigende inbreuk op ons merkrecht. 

De NVR is een geregistreerd merk. Leden van de NVR mogen het merk alleen onder strikte voorwaarden gebruiken. Deze voorwaarden staan in het Reglement NVR.  Zo blijft het merk NVR zekerheid bieden voor goed rentmeesterschap. 
Niet-leden mogen het merk NVR niet gebruiken. Onrechtmatig gebruik en onrechtmatige gebruikers worden aangepakt. Daarbij schuwen we de directe aanpak niet, want we willen de kracht van het merk vasthouden. 

Vorig jaar werden wij geattendeerd op een merkdepot door een bedrijf van een gestileerde versie van de hoofdletter R, in zwart (dus niet het driekleurige) in de beschermingsklassen (benoemen) en voor dienstverlening op het gebied van beheer van geld en (onroerende) goederen voor derden. Een concurrerend beeldmerk dus, dat lijkt op ons R-beeldmerk. Wij zijn van mening dat er verwarring zou kunnen ontstaan in de markt. Daarom is er oppositie (bezwaar) door de NVR ingesteld. 

In deze procedure wordt nu aan de NVR gevraagd hard te maken dat wij ons R-beeldmerk daadwerkelijk gebruiken. Wij weten waar we als NVR het zwarte beeldmerk “R” gebruiken. Wat we niet weten is hoe jullie, de leden, deze zwarte “R” inzetten. Daarom ontvangen we graag voorbeelden hoe jullie het NVR-beeldmerk “R” gebruiken: op briefpapier, website, mail, presentaties, etc. Graag in de vorm van scans of printscreens van jullie gebruik van ons R-beeldmerk in de periode 2013-2018. Een (geanonimiseerde) factuur zou ongelofelijk helpen, zeker als de aard van de werkzaamheden wordt benoemd.

We ontvangen jullie reacties graag vóór 1 mei 2020 ter attentie van Andreas Dijkhuis via adijkhuis@rentmeesterNVR.nl

Dank voor jullie ondersteuning opdat het merk NVR de claim van goed rentmeesterschap kan blijven waarmaken!

Sluiten