Noodkreet: met spoed stageplaatsen voor 2e-jaars studenten

Nieuws

donderdag 16 april 2020

Noodkreet: met spoed stageplaatsen voor 2e-jaars studenten

Onlangs stond er op LinkedIn een noodkreet van de Hanzehogeschool: Veel 2e-jaars studenten Vastgoed & Makelaardij hebben, als gevolg van de corona-crisis, nog geen stageplaats gevonden.

Heb je een stageplek, neem dan contact op met Jacob Boezerooij, coördinator Praktijkbureau Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool: j.boezerooij@pl.hanze.nl. Doe het wel snel, want de deadline is al op 17 april (de start van de stage mag uitgesteld worden tot uiterlijk 22 juni). Lukt dat niet: ook in september zijn er weer stageplaatsen nodig.

Onlangs stond er op LinkedIn een noodkreet van de Hanzehogeschool: veel 2e-jaars studenten Vastgoed & Makelaardij hebben, als gevolg van de corona-crisis, nog geen stageplaats gevonden. 

Heb je een stageplek, neem dan contact op met Jacob Boezerooij, coördinator Praktijkbureau Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool: j.boezerooij@pl.hanze.nl. Doe het wel snel, want de deadline is al op 17 april (de start van de stage mag uitgesteld worden tot uiterlijk 22 juni).Lukt dat niet: ook in september zijn er weer stageplaatsen nodig.

Toelichting door Jacob Boezerooij, coördinator Praktijkbureau Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool:
‘Onze studenten gaan aan het einde van het tweede studiejaar op stage. Na twee jaar in de schoolbanken te hebben gezeten, hebben ze voldoende (theoretische) basis om op de vastgoedmarkt (ondersteunende) werkzaamheden te gaan verrichten. De stage is voor de student bedoeld als ‘meeloopstage’ en om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt in het vastgoed. Voor de stageverlenende organisatie is het een goede mogelijkheid om kennis te maken met jonge mensen met verfrissende ideeën die in aanvang eenvoudige werkzaamheden kunnen verrichten. Er zijn geen specifieke eisen aan de stageverlenende organisatie, behalve dat de werkzaamheden van de organisatie een relatie moeten hebben met vastgoed. De complexiteit van de werkzaamheden die de stagiair verricht, kan gedurende het verloop van de stage toenemen, afhankelijk van de situatie en natuurlijk de mogelijkheden en wensen van de stagiair en de organisatie.

Hoe gaan we er in tijden van corona mee om? De stageperiode beslaat een periode van tien weken (fulltime) en loopt normaal gesproken van 20 april tot begin juli. Onze insteek is dat we streven naar zo weinig mogelijk studievertraging voor de studenten ondanks de coronasituatie en daarom hebben we onlangs besloten dat de stages toch gewoon doorgaan. Op voorwaarde dat de stagewerkzaamheden volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen plaatsvinden en dit ook voor de student nog een nuttige en leerzame periode kan zijn (en voor de organisatie natuurlijk ook). Het moet dus niet zo zijn dat de student alleen maar thuis werkt bij de stage, maar deels kan natuurlijk wel.

We hebben gekozen om zo flexibel mogelijk om te gaan met de situatie. Zo is de startdatum van de stage flexibel en hebben we nu als uiterste startdatum 22 juni aangehouden. Zolang de stage op of vóór deze datum start, kan de student de stage afronden voordat het nieuwe studiejaar begint. Het betekent overigens wel dat de stage dan (deels) in de zomervakantie plaatsvindt en we realiseren ons ook dat niet iedere student en iedere organisatie dat wil. We stellen ons voor dat student en organisatie in overleg met elkaar hier wel een weg in vinden.
In ieder geval moet uiterlijk op 17 april a.s. duidelijk zijn of en wanneer de student stage gaat lopen (De datum van 17 april is dan weer belangrijk, omdat de studenten die niet op stage gaan een alternatief onderwijsprogramma aangeboden krijgen).’

Sluiten