Brainstorm Circulaire Delta

Nieuws

dinsdag 24 maart 2020

Brainstorm Circulaire Delta

De eerste brainstorm met de denktank, bestaande uit Janny Gerritsen, Ronald Kramer, Hero Havenga de Poel, Reinoud Haaijer, Andreas Dijkhuis, Corry Klunder en Anita de Moed gaf een eerste antwoord op de vraag naar de rol van de Rentmeester NVR in de circulaire economie.

logo_circulaire-delta_DEF_2020.png

De eerste brainstorm met de denktank, bestaande uit Janny Gerritsen, Ronald Kramer, Hero Havenga de Poel, Reinoud Haaijer, Andreas Dijkhuis, Corry Klunder en Anita de Moed gaf een eerste antwoord op de vraag naar de rol van de Rentmeester NVR in de circulaire economie.

Hierin komt steeds weer naar voren dat de bodem de duurzame basis vormt. Hoe houden we de bodem gezond en productief? Hoe kunnen eisen gesteld worden aan het gebruik van de bodem? Welke landbouwmethoden zijn gewenst? Hoe ziet de financiering er dan uit? 
Maar ook andere vragen willen we beantwoorden: “Hoe herbestemmen we vrijkomende agrarische bebouwing? Hoe verduurzamen we bestaande bebouwing? Is er ruimte voor innovaties en hoe kan die ruimte benut worden?” Veel vragen, maar er zijn ook al veel voorbeeldprojecten, pilots en dergelijke.

In het project Circulaire Delta willen we kennis en voorbeeldprojecten bundelen en ontsluiten zodat we van elkaar kunnen leren en goede ideeën met elkaar kunnen delen.

We zullen deze kennis en voorbeeldprojecten daarom verzamelen en gestructureerd aanbieden op een digitaal platform. Denk daarbij bijvoorbeeld aan filmpjes, podcasts, links. Ook zullen we excursies en trainingen organiseren om de kennis met elkaar te delen. Op deze manier wordt de Rentmeester NVR een expert op het gebied van circulair denken en werken. En we zullen er zeker óók voor zorgen dat dit ook bij jullie opdrachtgevers bekend wordt.

Mocht je voorbeeldprojecten hebben die je graag met anderen wilt delen, stuur ze dan naar Corry Klunder (cklunder@rentmeesternvr.nl) of naar Anita de Moed (ademoed@rentmeesternvr.nl).

Sluiten