Aanbesteding taxateurs

Nieuws

dinsdag 24 maart 2020

Aanbesteding taxateurs

Er is de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding ‘Taxateurs grondverwerving en Taxateurs nadeelcompensatie’ van de Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Er is de mogelijkheid om in te schrijven op de aanbesteding ‘Taxateurs grondverwerving en Taxateurs nadeelcompensatie’ van de Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Opdracht
De opdracht betreft het leveren van onafhankelijke deskundigen (Taxateurs) voor het adviseren inzake verzoeken om nadeelcompensatie die door Opdrachtgever worden behandeld en/of het leveren van taxaties ten behoeve van grondverwerving in projecten van Opdrachtgever. 

Doel
Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met meerdere Opdrachtnemers; het beoogde aantal Raampartijen is 110 voor de duur van 4 jaar. In de aanbesteding is gekozen om een perceelindeling in te richten gebaseerd op de kamerindeling zoals gehanteerd door de NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs).

Klik hier voor meer info 

Sluiten