1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Vergroot je kennis: Nationale Bodemtop

Vergroot je kennis: Nationale Bodemtop

Goed bodembeheer vormt de basis in de omschakeling naar kringlooplandbouw. Tijdens de Nationale Bodemtop van het ministerie LNV gaan agrarisch ondernemers en adviseurs in gesprek over de uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaam bodembeheer. Ook gaat de onafhankelijk trekker van het Nationaal Programma Landbouwbodems, Jan Jacob van Dijk, met ketenpartijen in gesprek over de afspraken die zijn gemaakt om duurzaam bodembeheer mogelijk te maken in de agroketen.

De bijeenkomst is bedoeld voor agrariërs, ketenpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen en beleidsmakers.

Deze (online) sessie vindt plaats op woensdag 11 november (van 11.00 uur tot 12.00 uur).

 

Klik hier voor aanmelden.