1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Terugblik op de ALV

 

In zijn openingswoord stond bestuursvoorzitter Handert Scheffer stil bij de ontwikkelingen binnen de NVR. De kringen worden goed gewaardeerd door de leden. Rentmeesters NVR worden breed ingezet voor vindingrijke oplossingen bij 'grond, geld en gedonder'. Het eerste exemplaar van het jaarmagazine werd gepresenteerd.

 

De ALV van de NVR was onder meer gewijd aan de Jaarrekening over 2018. Deze werd goedgekeurd na een heldere toelichting van penningmeester Arnold Nijland. Het exploitatietekort van € 1.750 werd ten laste van de algemene reserve gebracht. De ALV verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. 

Directeur NVR Andreas Dijkhuis sprak over het wenkend perspectief van de Rentmeester NVR in 2024 en wat dat vraagt van onze vereniging. Rentmeesters NVR onderscheiden zich als stabiele factor in een sterk veranderende markt. Energie, circulaire landbouw, demografische ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen om een vindingrijke, integere en leergierige rentmeester. Dijkhuis zette een ondernemende vereniging NVR neer, die de infrastructuur levert waarmee de Rentmeester NVR blijvend het vak kan uitoefenen.

 

Bestuurslid Jorrit Klein Braskamp wees in zijn introductie van gastspreker Rob Overduin op het belang van strategische partners en pakken van kansen. Overduin, werkzaam bij Vastgoedpro, presenteerde de technische, organisatorische en financiële aspecten van de gezamenlijke database met agrarische vastgoedtransacties die Vastgoedpro en NVR ontwikkelen.