1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Voorwoord Handert Scheffer, ALV 7 juni 2019

Handert Scheffer, voorzitter van de NVR, opende de Algemene Ledenvergadering met de volgende woorden:

Beste collega's,

Het is vandaag op de kop af een half jaar geleden dat jullie als ALV besloten om de statuten, het huishoudelijk reglement én de bestuurssamenstelling te wijzigen om onze vereniging in staat te stellen om zich aan te passen naar de zich veranderende maatschappij en dito veranderend werkveld. Want laten we wel zijn, onze vereniging bestaat dit jaar al weer 115 jaar.

Voor Jorrit en mij brak op 7 december een periode aan waarin wij snel moesten wennen aan onze nieuwe rol in en vooral ten dienste van de NVR. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Arnold ook het veld zou ruimen in deze orgie van bestuurlijke en organisatorische vernieuwing, maar het bleek moeilijk om iemand te vinden voor de functie van penningmeester. Er was geen enkele  aanmelding. Daarnaast vonden wij eigenlijk al snel dat Arnold zijn bestaande kennis en ervaring van het landelijk bestuur wist te verenigen met het elan wat we nodig denken te hebben. Vorig jaar werd Arnold door u herbenoemd voor een termijn van drie jaar en ik ben heel blij dat hij heeft toegezegd die termijn als penningmeester te zullen voltooien.

In de vorige vergadering meldde ik u al dat wij ons een beste klus op de hals gehaald hebben, en dat is ook zo. De governance-structuur is wezenlijk veranderd en het is voor het bestuur, de Kringvoorzitters en niet in de laatste plaats onze verenigingsdirecteur Andreas, Anita de Moed en Marjon Oostrom van het Bureau soms best even wennen aan onze nieuwe rollen. Inmiddels is ook Cora Verweij aan het bureau toegevoegd, welkom.

Gaat het nu echt anders? Dat is natuurlijk niet helemaal goed te beoordelen als je niet eerder in het bestuur zitting had, maar ik kan jullie wel dat Arnold na één van onze bestuursvergaderingen zijn verwondering, maar gelukkig ook tevredenheid, uitsprak over de vele beslissingen die we wisten te nemen. Zo is er al enkele malen gebruik gemaakt van de hardheidsclausule om ervaren rentmeesters aan te nemen die een aanwinst zijn voor de NVR maar nét niet aan de procedurele eisen voldeden.

Daarnaast is de rol van de Kringen veranderd. Over het agrarische transactie systeem waarover later vanochtend een presentatie gegeven wordt hebben we tamelijk uitvoerig met de Kringvoorzitters gesproken. Zo maken we met de kringvoorzitters de keuzes die ervoor zorgen dat we als beroepsgroep voorop lopen. Het besluit om met Vastgoedpro in zee te gaan past binnen de nieuwe ondernemende ambitie van de NVR, waarin we met elkaar afspreken wat we willen gaan doen en achteraf verantwoording afleggen.

Hoe groot de kracht van de Kringen is, bleek de afgelopen periode wel uit de performance van de Kringen Zuid en Noord die thema bijeenkomsten organiseerden over de energietransitie en duurzame landbouw! In dat kader ben ik er ook heel trots op dat in Kring Midden een nieuwe voorzitter en secretaris benoemd zijn: Mireille Blokhuis en Bernard Leemans. In Kring Oost worden op 20 juni naar verwachting ook twee nieuwe bestuurders benoemd.

We zijn dus een levende vereniging, maar dat kan alleen bij de gratie van een gezond ledenbestand. Er is, zo begrijp ik, weer enige ledengroei merkbaar, maar zou het niet mooi zijn als ieder lid om zich heen kijkt en probeert om een potentieel lid enthousiast te maken?

Terugkijkend op mijn eerste halfjaar denk ik dat we de stip op de horizon al behoorlijk in kaart beginnen te krijgen, Andreas vertelt daarover straks meer. Wat me opgevallen is, dat is de toewijding van Anita, Marjon, Cora  en Andreas van het bureau. Achter de schermen wordt goed nagedacht en veel werk verzet. We hebben dat niet altijd in de gaten. Waar ik zelf aan toe ben is vaker contact te zoeken en de kringen te bezoeken. Ook de grote kantoren hebben nog een bezoekje te goed!  Het belangrijkste is misschien wel dat ik gemerkt heb dat de organisatie van de NVR weer up to date is. Er worden belangrijke vernieuwende stappen gezet. Terwijl we de normen en waarden weten te behouden, want daarin onderscheiden wij ons toch wel van de meeste vastgoedprofessionals.

Deze dagen verschijnt het NVR-magazine. De tekst heb ik digitaal eerder gezien, en dit is ‘m dan. Aan het eind van de ochtend op de website en voor jullie ligt hij klaar, bij de lunch.

Beroepseer en verenigingstrots brengen de Rentmeester NVR vooruit als stabiele factor bij grond, geld en gedonder. Ik ben alle leden en onze professionals dankbaar dat ik mijn rol daarin mag spelen.

Hiermee is deze ALV geopend

Handert Scheffer
voorzitter NVR