1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Verslag NVR NEXT bijeenkomst

Na een lange aanloop was het vrijdag 15 maart dan eindelijk zover, de eerste echte NVR-NEXT bijeenkomst is een feit. Vorig jaar hebben we een tweetal workshops over generatieverschillen georganiseerd in kring West en kring Zuid, maar de eerste bijeenkomst die wij volledig zelf konden invullen liet nog even op zich wachten. We zijn blij dat we dit nu hebben kunnen organiseren.

NVR-NEXT, wat is dat eigenlijk? Tijdens de borrel hebben we deze vraag al een aantal keer mogen beantwoorden en het is leuk om de positieve reacties te horen! NVR-NEXT is een initiatief om jongeren binnen de NVR meer op de voorgrond te laten komen en met elkaar in contact te brengen. Ook is er de NVR-Next vraagbaak voor potentiële nieuwe leden. Dit is niet alleen goed voor de jongeren, maar ook voor de vereniging. Het draagt bij aan de dynamische en vitale uitstraling van de NVR. Machtelijn Tempelman is een aantal jaren geleden gestart met een voorloper van NVR-NEXT. Daarna zijn Mathijs van der Ven, Frank Jansen en Marten Korfage hierbij betrokken geraakt. Machtelijn is nu actief in de commissie Opleiding en heeft daarom vorig jaar aangegeven dat het qua tijd lastig is om zich nog NVR-NEXT in te zetten. We willen hierbij de mogelijkheid aangrijpen om Machtelijn hartelijk te danken voor haar inzet in de afgelopen jaren!

De kennisbijeenkomst Gedoogplichten & Schadevergoeding is zeer geslaagd. Zowel Jessica de Roos van Nysingh advocaten en notarissen en Ad van Heesbeen van Gloudemans hebben de verschillende themas behandeld: gedoogplicht, onteigening, en waardevermindering overblijvende. De presentaties hadden een praktische insteek met een uitgebreide onderbouwing vanuit de jurisprudentie. Naast de bovenstaande themas is ook de nieuwe Omgevingswet uitgebreid behandeld. Insteek hierin was onteigenen en gedoogplichten onder deze nieuwe wet. Er gaan onder de Omgevingswet een aantal zaken veranderen in Onteigeningsland. Zo is er onder de Omgevingswet bijvoorbeeld geen rol meer voor De Kroon (Corporate Dienst), verdwijnt het onderscheid in onteigeningstitels en wordt de procedure naar verwachting langer. Over dit laatste punt zijn de deskundigen het overigens niet allemaal eens.  

Op de fantastische locatie, Klooster Mariënburg aan de Sint Janssingel in Den Bosch, waren naast leden van de NVR ook studenten van Van Hall Larenstein aanwezig. Verder waren ook niet NVR-leden die affiniteit met het onderwerp hebben uitgenodigd. Hier zijn veel positieve reacties op gekomen. Juist door deze insteek was er een grote en gemêleerde groep aanwezig die elkaar bij de borrel toch goed kon vinden.

Wij zijn blij met deze geslaagde bijeenkomst en we kijken alweer uit naar de volgende!

Groeten,

Frank Jansen, Mathijs van der Ven en Marten Korfage

Wil je ook lid worden van NVR Next? Stuur een e-mail naar info@rentmeesternvr.nl om je aan te melden. 

Voor meer informatie over jong rentmeesterschap kijk je op de pagina's Rentmeester worden -studenten, of -zij-instromers.