1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Ledenvoordeel: online applicatie AgriTax

Onlangs hebben de directie en enkele NVR rentmeesters/taxateurs kennis gemaakt met de online applicatie AgriTax®. AgriTax is een initiatief van Wiberg Taxaties. Gerard Jippes en Rolf de Groot beiden lid van de NVR hebben de presentatie verzorgd.

AgriTax ondersteunt de taxateur bij zijn taxatieproces van agrarische grond. De applicatie levert gescreende marktgegevens en referentiewaarden voor heel Nederland. Deze data zijn zeer geschikt voor de validatie en zorgvuldige onderbouwing van taxaties.

AgriTax is een dynamische applicatie. De basisinformatie wordt betrokken bij het Kadaster en andere publieke bronnen en wordt steeds up- to date gehouden. Vervolgens wordt die informatie aangevuld met voor de waardering relevante omgevingsfactoren

De waarderingsapplicatie AgriTax werd medio 2014 in de markt gezet en wordt gebruikt door rentmeesters, taxateurs, overheden en particulieren.  Voor meer informatie kunt u de website www.agritax.nl raadplegen.

Wiberg Taxties heeft op verzoek een voorstel neergelegd bij de NVR voor een breed gebruik door NVR-leden. Op basis van dit voorstel is AgriTax voor alle NVR leden tegen gereduceerde tarieven beschikbaar. Wiberg Taxaties biedt het gebruik van AgriTax aan op basis van een abonnement. Aan het einde van een afgesproken periode is de rentmeester/taxateur volledig vrij om het abonnement voort te zetten dan wel te beëindigen.

Na opdrachtverstrekking wordt voor de rentmeester/taxateur een account aangemaakt. Naar keus kan een persoonlijk account per medewerker of een account voor een rentmeesterskantoor worden aangevraagd.

Iedere aangemelde gebruiker ontvangt van Wiberg Taxaties een login en de autorisatie tot het aanmaken van marktrapporten en waarderapporten.

Om nader kennis te maken met AgriTax kan op proef een gratis Marktrapport worden aangevraagd via groot@wibergtaxaties.nl.

Meer informatie