1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Onrechtmatig gebruik logo NVR

De NVR heeft vastgesteld dat er onterecht gebruik wordt gemaakt van het verenigingslogo waarbij tevens verwezen wordt naar onze NVR-website. We hebben deze organisatie, die zich bezighoudt met pacht en beheer van gronden, gewezen op dit onrechtmatig gebruik. De NVR heeft deze organisatie gesommeerd het onrechtmatig gebruik onmiddellijk te stoppen, bij gebreke waarvan nadere juridische stappen gezet zullen worden. Ook is deze organisatie gesommeerd in een rectificatie binnen haar klantenbestand bekend te maken dat zij zich onterecht van het NVR-logo heeft bediend.

Heeft u twijfels over het terecht gebruik van het NVR-logo, check de button Zoek een Rentmeester NVR op deze website of neem contact op met het Bureau NVR (adijkhuis@rentmeesternvr.nl of info@rentmeesternvr.nl)