1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Nieuwe handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure

Rijkswaterstaat Corporate Dienst heeft op 16 januari 2016 een nieuwe Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure uitgebracht. De Handreiking beschrijft in hoofdlijnen het verloop van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van de titels II, IIa, IIc, en IV van de onteigeningswet. Tevens bevat de Handreiking een uiteenzetting van de wijze waarop een verzoek om onteigening wordt beoordeeld. De Handreiking brengt geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee. Het document is een samenvoeging van enkele andere leidraden, handreikingen en notities die hiermee zijn vervallen. U kunt de Handreiking downloaden via deze link: www.rijkswaterstaat.nl/onteigening onder “Documenten”.
.