1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Nieuw akkoord LTO Nederland en Gasunie

LTO Nederland en Gasunie hebben een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2013 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschade. Lees verder.