1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Advies commissie waardebepaling bloot eigendom

De commissie waardebepaling bloot eigendom heeft op verzoek van Staatsbosbeheer een onafhankelijk advies uitgebracht. Het advies gaat over de taxatiemethode voor de waardebepaling van de bloot eigendom van de percelen waarop Staatsbosbeheer een erfpachtrecht heeft gevestigd ten behoeve van een groot aantal (recreatie)woningen op de Waddeneilanden. Het advies behandelt ook de vraag via welke methode deze waardebepaling kan worden uitgevoerd. Lees het bericht hier.