1. Actueel
 2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Voorgrond mei 2013

In dit nummer:
 • Jaarverslag 2012
 • Prof. Ronald Jeurissen over NVR workshop Morele Oordeelsvorming
 • Waterschap Aa & Maas profiteert van (aspirant) lidmaatschap NVR
 • Vergoeding deskundigenkosten en de volledige schadeloosstelling
 • Duitse herverkavelingswet wellicht toepasbaar voor Nederlandse stadsvernieuwing
 • Het werk van André Blok
 • Verslag Themadag Landelijk Vastgoed
 • Leidingen in de knoop over retributie
 • Rentmeesters NVR ondernemend met vastgoed Staatsbosbeheer
 • Omgevingswet in de maak: straks één loket en één vergunning
 • NVR stimuleert instellen leerstoel Onteigeningsrecht
 • Rentmeester in het Veld Rolf Plas