1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Recreatie en Natuur

Natuur en recreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuur is een wezenlijk onderdeel van de vakantie- en vrijetijdsbeleving. De recreatiesector is daarom al sinds 1997 intensief betrokken bij de implementatie van Natura 2000 in Nederland.  Onderstaande pdf verwijst naar een rapport, dat in opdracht van de Regiegroep Recreatie en Natuur werd gemaakt over recreatiemogelijkheden in Natura 2000 gebieden.

AlterraRapport2334.pdf