1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Wijziging van de Wet

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoingen aan de passen (plattelandswoningen). Lees verder.