1. Actueel
 2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Voorgrond juni 2012

In dit nummer:
 • Interview met Jo Aelmans en Frank Klement: Krimp in Zuid-Limburg zorgt voor nieuwe dynamiek.
 • Rondetafelgesprek over ontwikkeling rentmeestersopleiding.
 • DLG werkt aan herinrichting landschap.
 • SBNL op de bres voor particuliere en agrarische natuur.
 • Commissie Toetsing.
 • Verslag TLV d.d. 24 april 2012 .
 • Het gedogen van waterstaatswerken op grond van de Waterwet.
 • Het werk van Ron Hanse.
 • Herbestemmen kost veel praatwerk en creativiteit.
 • Oudste stadsbos in Amsterdam viert eeuwfeest.
 • Streekfonds is echt rentmeesterswerk.
 • Rentmeester in het Veld Liesbeth Fassaert