1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Nieuw natuur- en recreatieschap voor Veluwe Randmeren

IVR is een samenwerkingsverband van 19 overheden die betrokken zijn bij de Veluwse Randmeren tussen Nijkerk en Kampen. IIVR is in 2001 van start gegaan. In het herinrichtingsplan dat werd opgesteld werden 36 maatregelen opgenomen. Rode draad daarin was het behoud en het versterken van het evenwicht tussen recreatie, natuur en economische belangen. 

Het doel was dat alle plannen in 2010 zouden zijn afgerond. Dat is niet gehaald, onder meer omdat de Raad van State nog uitspraak doen over een deel van de plannen, zoals het uitdiepen van de vaargeul in het Wolderwijd. Andere projecten die nog moet worden afgerond zijn onder meer de aanleg van het fietspad tussen Harderwijk en Roggebootsluis en de afronding van de herinrichting van Strand Horst. 

bron: De Stentor, 09/05/11