1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting Gemeenten goedgekeurd

De gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting Gemeenten kan worden ingezet om te besparen op ontheffingsaanvragen en om het aantoonbaar zorgvuldig handelen vorm te geven, zoals de Flora- en faunawet dit van iedereen vraagt. 

De gedragscode is bestemd voor iedereen die activiteiten op het vlak van ruimtelijk ontwikkeling ontplooit ongeacht in welke sector. In de Flora- en faunawet wordt het begrip ruimtelijke ontwikkeling gezien als activiteiten die verandering van leefgebied veroorzaken waardoor de functionaliteit van het gebied voor de aanwezige beschermde soorten veranderd. Naast het ontwikkelen van bouwlocaties en andere nieuwe terreinen vallen daarom ook renovaties, omvormingen en grootschalig onderhoud onder deze gedragscode. Bijzonder aan deze gedragscode is dat ook het planvormingsproces is opgenomen zodat ook plannen zorgvuldig kunnen worden ontwikkeld en er veel meer aan de voorkant van een project kan worden gestuurd.

De gedragscode is gemaakt voor gemeenten, projectontwikkelaars, landschaparchitecten, bos-, water- en natuurbouwers, civiele plannenmakers, werkvoorbereiders en woningbouwverenigingen. Het is een procesgerichte gedragscode die voor vrijwel alle soorten projecten en activiteiten kan worden ingezet en waarbij lokaal maatwerk wordt gegarandeerd. 

De Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting Gemeenten is te vinden op de site van Dienst Regelingen.

Bron: Stadswerk, 17/02/11