Activiteiten

  1. Kringbijeenkomst West

  2. Kringbijeenkomst Noord en Oost + excursie

  3. Kringbijeenkomst Midden + excursie

  4. Algemene Ledenvergadering (ALV)

  5. Actualiteitendag Grondverwerving en schadevergoedingen

  6. Kringbijeenkomst Zuid

  7. Kringbijeenkomst Midden

  8. Kringbijeenkomst West

  9. Kringbijeenkomst Noord

  10. Kringbijeenkomst Oost

Sluiten