Vind jouw Rentmeester NVR

Profiel

Naam
Aman, H.G.F. (Edwin)
Afbeelding
Edwin_Aman.jpeg

Kantoor

Bedrijfsnaam
Rentmeesterskantoor Aman
Adres
Nieuwe Lemelerveldseweg 7 8102 SH RAALTE
Werk telefoon
+31620874747 +31620874747

Specialisme(n)

Specialisme(n)
 • Beheer algemeen
 • Ruimtelijke ordening en milieu
 • Aan- en verkoop
 • Zakelijke rechten
 • Taxaties
 • Onteigening/Wvg
 • Planschade/ nadeelcompensatie

Relevante opleidingen

Relevante opleidingen
 • DOBS
  Diploma behaald in: 2016
 • NRVT
  Diploma behaald in: 2016

Recente projecten

Recente projecten
 • Westfrisiaweg (taxatie en grondverwerving) (2012 - 2014)
  Grondverwerving op onteigeningsbasis
 • Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld (taxatie en grondverwerving) (2009 - 2010)
  Taxatie en grondverwerving van diverse agrarische bedrijven ten behoeve van de realisatie van een hoogwatergeul in het kader van Ruimte-voor-de-Rivier.
 • Planschaderisico-analyses (2008 - 2012)
  In opdracht van diverse particulieren en ontwikkelaars opstellen van planschaderisico-analyses vooruitlopend op geplande ruimtelijke ontwikkelingen
 • Taxaties (1996 - 2016)
  Uitvoeren van taxaties voor diverse doeleinden en in opdracht van een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers.
 • Reconstructie N241 (Verlaat-Wognum) (2018 - 2020)
  Taxatie en verwerving van gronden ten behoeve van de reconstructie van de N241 in opdracht van de Provincie Noord-Holland
Sluiten