1. Actueel
  2. Externe cursussen

Externe cursussen

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters kent ook studiepunten NVR toe aan cursussen en opleidingen georganiseerd door andere opleiders.

Als opleider kun je hier zelf toekenning van studiepunten aanvragen.

Zijn er door de NVR studiepunten toegekend aan je cursus of opleiding, dan wordt je cursus of opleiding opgenomen in het overzicht Externe cursussen.

* Voor deze cursussen kunnen per jaar in totaal maximaal 4 studiepunten NVR geregistreerd worden.

Aanvraag studiepunten door opleider