1. Actueel
  2. Externe cursussen

Externe cursussen

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters kent ook studiepunten NVR toe aan cursussen en opleidingen georganiseerd door andere opleiders.

Als opleider kun je hier zelf toekenning van studiepunten aanvragen.

Zijn er door de NVR studiepunten toegekend aan je cursus of opleiding, dan wordt je cursus of opleiding opgenomen in het overzicht Externe cursussen.

Academie voor Vastgoed

Actualiteiten onteigening 3
Asbest (e-learning + toets) 2
Branchebrede meetinstructie afgeleid van NEN 2580 (e-learning) volgt
Exploitatiegebonden vastgoed taxeren 6
Fiscale actualiteiten 2021 Wonen 2
Huurrecht basis: bedrijfsruimten 6
Klimaatinvloed op vastgoed (online) 4
Landelijke taxatiedag 2021 4
Marktanalyse commercieel vastgoed 6
Meten met NEN2580 (e-learning) volgt
Modelmatig waarderen en data analyseren 4
Onteigening NRVT proof taxeren 6
Opleiding REV taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed 12
Opleiding REV taxateur Landelijk Vastgoed 12
Parameters van de DFC-methode (e-learning) volgt
Seminar Wonen en Werken in het buitengebied 6
Taxatie Management Systeem Basiscursus 8
Taxeren financiering woning verhuurde staat 4
Taxeren van zorgvastgoed 8
Transformatie van winkels, horeca en kantoren 4
Update fiscaal BV 3
Vastgoedrekenen: basiscursus DCF 8
Vastgoedrekenen: rekenmodellen voor agrarisch en landelijk vastgoed 12
Vastgoedrekenen: werken met rekenmodellen (in Excel) 4
Vastgoedrekenen: woning in verhuurde staat 4
Verplichte dag 2021 NRVT BV 4
Verplichte dag 2021 NRVT WOZ 4
Verplichte dag 2021 NRVT Wonen 4
Verplichte dag 2021 VGC + NRVT LV 6
Verplichte dag 2021 VGC BV 6
Verplichte dag 2021 VGC Wonen 4
VvE en Appartementsrecht (e-learning) volgt
Wwft (e-learning) volgt

Geoplan

Basiscursus Grondbeleid 12

Instituut voor Agrarisch Recht

Aanleg van kabels en leidingen, de Belemmeringenwet Privaatrecht en de nieuwe bepalingen in de Omgevingswet 3
Actualiteiten Stikstof en Fosfaat in/en de praktijk 6
Actualiteitendag Agrarisch Recht 2021 5
Alles over Agro-fiscaliteit 12
Alles over Pacht 12
Basiscursus Agrarisch Recht 12
Burenrecht 3
Maatschapscontracten in de landbouw 5
Natuurschoonwet (NSW) 3
Non-conformiteit bij de overdracht van agrarisch onroerend goed 3
Pacht (actualiteiten) 2021 3
Versnipperd grondgebruik 2.0 3
Webinar De Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting en de Agro-sector volgt
Webinar Verduurzaming met zonnepanelen volgt

KPE Vastgoed

Basiskennis rechten en plichten van woninghuurder en verhuurder 2
De basisbeginselen van het nieuwe omgevingsrecht 3
De praktische vertaling van taxatieonzekerheid bij BV of LV 3
De theorie achter taxatie onzekerheid bij BV of LV 3
Fiscale actualiteiten Landelijk vastgoed (deel A) 3
Fiscale actualiteiten Landelijk vastgoed (deel B) 3
Fiscale actualiteiten bedrijfsmatig vastgoed 3
Fiscale actualiteiten overdrachtsbelasting en BTW 3
Vastgoedrekenen en methodieken - Basis (BAR/NAR/DCF) 3
Vastgoedrekenen en methodieken - Verdieping (BAR/NAR/DCF) 3
Verdieping Omgevingswet in de praktijk 3
Verdieping huurrecht wonen in de praktijk 2
Verplicht dagdeel NRVT & VGC LV (deel 1/2) - Wet- en regelgeving Stikstof / fosfaten 3
Verplicht dagdeel NRVT & VGC LV (deel 2/2) - Waarderingsvraagstukken rondom Stikstof 3
Verplicht dagdeel NRVT WOZ (deel 1/2) - Actualiteit en jurisprudentie 2
Verplicht dagdeel NRVT WOZ (deel 2/2) - Regelgeving en dossiervorming 2
Verplicht dagdeel NRVT Wonen & BV (deel 1/2) - Ethiek & integriteit voor de vastgoedprofessional 2
Verplicht dagdeel NRVT Wonen & BV (deel 2/2) - Regelgeving, tucht en casuïstiek 2
Verplicht dagdeel VGC BV (deel 1/2) - Verduurzaming & energie transitie bedrijfsmatig vastgoed 3
Verplicht dagdeel VGC BV (deel 2/2) - Wat betekent de digitalisering voor onze vastgoedvoorraad 3
Verplicht dagdeel VGC Wonen (deel 1/2) - Bouwkunde en duurzaamheid in relatie tot financierbaarheid? 2
Verplicht dagdeel VGC Wonen (deel 2/2) - Juridische actualiteiten 2

Onbekend

Berghauser Pont Academy: Nadeelcompensatie, jurisprudentie en taxeren 6
Berghauser Pont Academy: Oplossingsrichtingen stikstofaanpak 6
IAR: Actualiteitendag Agrarisch Recht 2021 5
Nysing: Introductie Omgevingswet volgt
Nysingh: Actualiteiten Pachtrecht volgt
Nysingh: Omgevingsplan en bruidsschat volgt
Nysingh: Verjaring bij (publieke) gronden/snippergroen volgt
SBO: Natuurwet- en regelgeving 12

Rentmeesters Academy

Agro-Fiscale actualiteiten voor Rentmeesters en Vastgoed Taxateurs 4

SPRYG Real Estate Academy

Basiscursus Vastgoedrekenen 6
EBA Guidelines & Taxeren 2021 2
Energie & Warmte Exploitatie Bestaande Stad 3
Energie & Warmte Exploitatie Gebiedsontwikkeling 6
Integraal Vastgoedrekenen 12
Korte Opleiding Vastgoedrekenen 12
Masterclass GREX & Dealmaking 12
Masterclass Leidinggeven aan Vastgoedteams 6
Masterclass Onderhandelen voor Vastgoedteams 6
Masterclass Resultaatgericht Projectmanagement 6
Masterclass Vastgoedrekenen 12
Opleiding Duurzaam Vastgoedrekenen 12
Opleiding Vastgoedrekenen 12
Rekenen aan Betaalbare Woningen 4
Rekenen aan Circulair Vastgoed 6
Rekenen aan Duurzame Gebieden 6
Strategiedag Zorgvastgoed 2021 4
Taxeren Incourant Vastgoed 6

* Voor deze cursussen kunnen per jaar in totaal maximaal 4 studiepunten NVR geregistreerd worden.

Aanvraag studiepunten door opleider