1. Actueel
  2. Nieuws

Nieuws

NVR Logo Even opfrissen


Hoe zit het ook al weer met het gebruik van de naam en het beeldmerk Rentmeester NVR? Als beroepsorganisatie zijn we gebaat bij een sterk merk. Wij zien dus toe op een juist gebruik van onze merknaam en ons beeldmerk Rentmeester NVR. Een korte opfrissing. Wat staat er ook al weer in het reglement over het gebruik van het woord- en beeldmerk?


  • Een aspirant lid mag de titel Aspirant Rentmeester NVR voeren.

  • Een gewoon lid mag de titel Rentmeester NVR voeren en de bijbehorende logo's gebruiken.

  • Een belangstellend lid mag de titel en de logo's niet meer gebruiken.

  • Indien een gebruiker zich niet houdt aan deze regels, worden maatregelen genomen. Er kan een boete tot € 1500 worden opgelegd en bij continuering van het ongeoorloofd gebruik volgt ontzetting uit het lidmaatschap.

Deze bepalingen zijn opgenomen in artikel 5 van het Reglement NVR.

Het gebruik van 'Rentmeester NVR' is merkenrechtelijk beschermd. Vanuit het bureau zien wij erop toe dat rentmeesters en anderen de term op de juiste wijze gebruiken. Een paar keer per jaar constateren we dat dat niet het geval is. Op zo'n moment treden we op. Met succes, het misbruik wordt gestopt. Zo houden we ons merk sterk.

Zorgt u voor een juist gebruik van de naam en het beeldmerk NVR?