1. Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

Themamiddag Duurzame landbouw, 27 februari 2019

De landbouw verandert, ook in Noord-Nederland. Duurzaam gebruik van de bodem is steeds vaker het uitgangspunt van agrariërs en andere grondgebruikers en -bezitters. Wat betekent de transitie naar duurzame landbouw voor de regio Noord-Nederland? Voor het bezit en beheer van grond, gebiedsopgaven en voor de rol van de rentmeester NVR en zijn partners? Als u de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw wilt weten, meld u dan nu aan via kringnoord@rentmeesternvr.nl.

Informatie:

13.30 - 17.00 uur | we sluiten af met een borrel
Locatie | Landgoed Lauswolt, Van Harinxmaweg 10, Beetsterzwaag
Toegang | gratis

Aanmelden:

Om u aan te melden, stuurt u een e-mail naar kringnoord@rentmeesternvr.nl met daarin vermeld:

  • uw naam
  • uw bedrijf
  • eventueel de naam van uw introducé
  • eventueel het bedrijf van uw introducé

Meld u snel aan, er zijn nog een paar plaatsen vrij.

Programma:

Dagvoorzitter: rentmeester NVR Gerard Jippes

Duurzame landbouw, wat betekent dat voor Noord-Nederland en de rol van de rentmeester en zijn partners? Onze sprekers schetsen hun stip op de horizon. Na de pauze gaan sprekers en een aantal rentmeesters met elkaar in gesprek in een paneldiscussie. Uiteraard met deelname vanuit de zaal.

Sprekers:

Albert van der Ploeg, voorzitter stichting Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

"Duurzame landbouw in 2040 is grondgebonden. Een deel van de bedrijven extensief, een deel intensief gebruikt. En veel aandacht voor een gezonde bodem." 

Theo Mulder, directeur Mulder Agro

"Door te bouwen aan vitale bodems produceren we vitaal voedsel. Met als bijvangst humusopbouw. Boeren kunnen het klimaat redden en verdienen daarvoor een honorarium."

Gerard Backx, CEO van HZPC

"Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van iedere onderneming. Het is van belang voor de hele maatschappij vanwege ons rentmeesterschap."

Tjerk Hof, melkveehouder uit Oldeberkoop

Interview met spreker Tjerk Hof in de Nieuwe Ooststellingwerver op 17 januari 2019, door Henk Vondeling.

"De bodem is voor ons erg belangrijk. Door het op een goede manier te gebruiken, krijgt de maatschappij er uiteindelijk meer voor terug. De koeien kunnen meer naar buiten, er heersen minder ziektes en de grond leeft en redt zichzelf."

Achtergrondinformatie:

Landbouwvisie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen. Download de landbouwvisie hier.

Landbouw staat voor immense uitdaging. 'We moeten zelf onze koeien, varkens en kippen kunnen voeren.' Artikel van Dirk van der Meulen in de Leeuwarder Courant op 19 januari 2019.

> 'Landbouw volledig biologisch.' 'Met biologische landbouw weet de boer waar hij aan toe is.' Artikel van Dirk van der Meulen in het Dagblad van het Noorden op 26 januari 2019.